Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                               Αταλάντη  23/5/2017

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                         Αριθ. Πρωτ.: 5731

Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη 
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 6/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου   
      
       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 30 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη  και  ώρα  20,00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 5/2017
                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 2ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ¨Δημιουργία Λαογραφικού/Αγροτικού-Πολιτιστικού Μουσείου στο Καλαπόδι Δήμου Λοκρών¨.
                                          (Εισηγήτρια η Διευθύντρια   Τ.Υ. 
Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 3ο : Έγκριση Α΄ σταδίου ανάλυσης προμελέτης & προκαταρκτικής πρότασης της μελέτης με τίτλο ¨Πολεοδομική μελέτη επέκταση σχεδίου πόλης Αταλάντης¨.
                                          (Εισηγήτρια η Διευθύντρια   Τ.Υ. 
Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 4ο : Επί αιτήσεων δημοτών για παροχή ύδρευσης εκτός σχεδίου.
                                          (Εισηγήτρια η Διευθύντρια   Τ.Υ. 
Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 5ο  : Επιχορήγηση των Ν.Π.Δ.Δ.
                                (Εισηγητής ο Δήμαρχος 
Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 6ο  : Αντικατάσταση μέλους Ν.Π.Δ.Δ. για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
                                (Εισηγητής ο Δήμαρχος 
Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 7ο : Επί της αποφάσεως 3/9/2017 Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό και τον Αθλητισμό περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.
                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. 
Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 8ο : Επί της αποφάσεως 8/62/2017 Ο.Ε. περί Καθορισμός ανταλλάγματος της παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. 
Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 9ο : Αποδοχή οικονομικής ενίσχυσης καλύψεων δράσεων πυροπροστασίας 2017.
                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. 
Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 10ο : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2017.
                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. 
Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 11ο : Αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. 
Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 12ο : Αποδοχή χρηματοδότησης από Υπουργείο Εσωτερικών για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία.
                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. 
Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 13ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. 
Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 14ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης περί Αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Κος. Παναγιώτης Μαρκοστάμος)

Θέμα 15ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης περί Έγκρισης Απολογισμού οικ. έτους 2016
(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Κος. Παναγιώτης Μαρκοστάμος)

Θέμα 16ο : Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές.
                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. 
Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 17ο :Επί αιτήσεως Τριαντάφυλλου Τριανταφύλλου περί αγοράς οικογενειακού τάφου.
                                          (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  
Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

Θέμα 18ο :Επί αιτήσεων δημοτών περί τακτοποίησης λογαριασμών ύδρευσης.
                                          (Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής  
Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 19ο :Παράταση μίσθωσης ακινήτου με αλλαγή μισθώματος.
                                          (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  
Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

Θέμα 20ο :Επί αιτήσεων δημοτών στην Επιτροπή φορολογικών διαφορών.
                                          (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  
Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

Θέμα 21ο :Επί αποφάσεως 4/14/2017 Δ.Κ. Αταλάντης.
                                          (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ.  
Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

                                                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ
ΚΟΙΝ.:                                                                                  
1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων

2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων

Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                          
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                             
4) Σωματεία, Συλλόγους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται

στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον

μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου