Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Μήνυμα Κυρμανίδη από την τελετή Αγιασμού στο Δημ. Σχολείο Εξάρχου
Σήμερα είχα τη μεγάλη χαρά να επισκεφθώ το Δημοτικό Σχολείο Εξάρχου.  Το μικρότερο σχολείο της Λοκρίδας κι ένα από τα 4 μικρότερα σχολεία της Φθιώτιδας. Πρώτο, για να τιμήσω στα πρόσωπα αυτών των παιδιών και των γονιών τους, όλους εκείνους, που «κόντρα στον καιρό», επιμένουν να κρατάνε ζωντανή τη Φθιωτική ύπαιθρο! Και κατά δεύτερο λόγο, για να δώσω σαφές και καθαρό μήνυμα, ότι ως Διοίκηση, η βούλησή μας για μια ισόρροπη και χωρίς διακρίσεις ανάπτυξη σε όλη τη Στερεά Ελλάδα είναι γνήσια και ισχυρή!     
Εύχομαι καλή και δημιουργική χρονιά σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους δασκάλους και σε όλους τους καθηγητές. Να είναι αυτό ένα όμορφο, δημιουργικό ταξίδι γνώσης και εμπειριών. 

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Ορισμός των Αντιδημάρχων στο Δήμο Λοκρών
Ο Δήμαρχος Λοκρών


Αφού έλαβε υπόψη

• Τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10,

• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011,

• Το γεγονός ότι ο Δήμος Λοκρών έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες,

• Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε και 3στ του Ν. 4051/2012

• Την αριθ. 82/2019/20-8-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,

• Το από 31-8-2019 πρακτικό του Συνδυασμού ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ περί αποδοχής ορισμού Αντιδημάρχου,


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 2/9/2019 μέχρι 30/9/2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους, όπως παρακάτω :


______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου