Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ΛοκρώνΔ Η Μ Ο Σ   Λ Ο Κ Ρ Ω Ν 
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ
                                           
Αταλάντη   14/12/2015
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 18315
                                      


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 19/2015
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου   

      
       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την    18η  Δεκεμβρίου 2015  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19,00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 16,17,18,/2015

 (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 2ο : Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ¨
 (Εισηγήτρια  η Διευθύντρια Τ.Υ.  Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 3ο : Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο Διαμόρφωση εισόδου Δ.Κ. Μαλεσίνας
 (Εισηγήτρια  η Διευθύντρια Τ.Υ.  Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 4ο : Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο Τοπογραφική συγκοινωνιακή μελέτη διάνοιξης δρόμου για αντιπυρική προστασία της πόλης Αταλάντης και του περιαστικού δάσους βουνού Ρόδα .
 (Εισηγήτρια  η Διευθύντρια Τ.Υ.  Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 5ο : Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο προμήθεια μηχανήματος απονιτροποιητή για το πόσιμο νερό της Τ.Κ. Κυρτώνης .
 (Εισηγήτρια  η Διευθύντρια Τ.Υ.  Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 6ο : Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Δαφνουσίων (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ) ,Οπουντίων (ΚΕΦΑΛΑΡΙ), Μαλεσίνας (ΚΑΝΙΣΚΑ)  .
 (Εισηγήτρια  η Διευθύντρια Τ.Υ.  Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 7ο : Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα (Συντήρηση σχαρών υπονόμων και επισκευή δικτύων όμβριων) στη Δ.Ε. Αταλάντης.
 (Εισηγήτρια  η Διευθύντρια Τ.Υ.  Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 8ο : Έγκριση και παραλαβή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο με τίτλο Αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Λιβανατών-Τ.Κ. Αρκίτσας και σύνδεση τους με την Ε.Ε.Λ. Αταλάντης και επέκταση αυτής.
  (Εισηγήτρια  η Διευθύντρια Τ.Υ.  Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 9ο : Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016 για το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ..
 (Εισηγήτρια  η Διευθύντρια Τ.Υ.  Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 10ο : Έγκριση και παραλαβή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο με τίτλο Επέκταση Λιμενοβραχίονα Λιβανατών .
 (Εισηγήτρια  η Διευθύντρια Τ.Υ.  Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 11ο : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Λοκρών.
 (Εισηγήτρια  η Διευθύντρια Τ.Υ.  Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 12ο : Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο Δημιουργία Λαογραφικού/Αγροτικού/Πολιτιστικού Μουσείου στο Καλαπόδι Δήμου Λοκρών.
 (Εισηγήτρια  η Διευθύντρια Τ.Υ.  Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 13ο  : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης περί Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και του στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσία έτους 2016
 (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κος. Βασίλειος Κυριαζής)

Θέμα 14ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Ωδείου Αταλάντης  περί Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και του στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσία έτους 2016
 (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Ωδείου Αταλάντης  Κος. Ανδρέας Ζαΐμης)
                                 
Θέμα 15ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού
 (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Κος. Ιωάννης Χριστοφόρου)

Θέμα 16ο : Κατανομή ποσού λειτουργικών δαπανών στις σχολικές επιτροπές.
 (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 17ο : Αντικατάσταση μελών σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .
 (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 18ο : Επί ενστάσεων λογαριασμών ύδρευσης .
 (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 19ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού
 (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 20ο : Παράταση σύμβασης έτους 2015 προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών,
 (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)
                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        

                   ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ   


ΚΟΙΝ.:                                                                                  
1)           Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                               
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                            
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                              
4) Σωματεία, Συλλόγους.
Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.
  

       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                   
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου