Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

ΓΟΝΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Την 29/12/2014 συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δήμου Μακρακώμης. 

Δυστυχώς για άλλη μια φορά οι εισηγήσεις των θεμάτων θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως γονατογραφήματα που διακρίνονταν  από προχειρότητα και έλλειψη  τεκμηρίωσης και  ουσιαστικά καταδείκνυαν την απαξία και την απουσία σεβασμού των εισηγητών και της Δημοτικής Αρχής στους θεσμούς και στους Δημοτικούς Συμβούλους. 

Η παραπάνω κατάσταση έγινε ολοφάνερη στα παρακάτω θέματα.
 
«Ορισμός επιτροπής για την διαχείριση του προγράμματος διανομής τροφίμων» Το συγκεκριμένο θέμα ζητήθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. να συζητηθεί ως έκτακτο καθόσον η 29η Δεκεμβρίου ήταν καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της επιτροπής. Όμως με σαφήνεια προέκυπτε από το πρωτόκολλο ότι το έγγραφο εισήχθη στον Δήμο και ενημερώθηκε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος την 19η του μηνός και κατά συνέπεια υπήρχε η δυνατότητα το θέμα να  έρθει ως τακτικό θέμα με πλήρη και τεκμηριωμένη εισήγηση. Αντί αυτού ο κ. Πρόεδρος μας παρουσίασε ένα έγγραφο του αρμόδιου Αντιδημάρχου με την επιτροπή χωρίς καμία άλλη ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις διαδικασίες και μας δήλωσε ότι αυτό του παραδόθηκε μόλις δύο ημέρες νωρίτερα. Τα παραπάνω αναδείχθηκαν και τονίσθηκαν από το σύνολο της αντιπολίτευσης με αποτέλεσμα να καταψηφισθεί η πρόταση του κ. Προέδρου  και να μην συζητηθεί το θέμα σαν έκτακτο καθόσον δεν πήρε την απόλυτη πλειοψηφία( 14 Ψήφους ) επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι απουσίαζαν 4 Σύμβουλοι της Πλειοψηφίας και μεταξύ αυτών και ο αρμόδιος για το θέμα Αντιδήμαρχος.

«Εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον Δήμαρχο για την υπογραφή σύμβασης αναγνώρισης χρέους για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για την περίοδο μετά την εξάντληση των ποσοτήτων, που είχαν προβλεφθεί στην σύμβαση προμήθειας καυσίμων» Η εισήγηση του θέματος αποτελεί μνημείο  γονατογραφήματος, προχειρότητας και απαξίας του Δ.Σ. καθόσον ο κ. Δήμαρχος ζητάει την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. και κατ’ επέκταση την εμπιστοσύνη του για την αναγνώριση χρέους. Χωρίς να μας αναφέρει
  
ü  πως δημιουργήθηκε το χρέος?
ü  πόσα χρωστάμε?
ü  από πότε αγοράζουμε με δανεικά?
ü  από ποιους αγοράζουμε με δανεικά?
ü  γιατί δεν έγινε σωστή πρόβλεψη της κατανάλωσης στην σύμβαση προμήθειας?
ü  γιατί όλο αυτό το διάστημα δεν κάναμε ενέργειες για την διευθέτηση του χρέους παρά μόνο στο προηγούμενο Δ.Σ. πήραμε απόφαση για προμήθεια καυσίμων, από τον Νοέμβριο και μετά, με απευθείας ανάθεση ύψους 45000 ευρώ?
ü  Γιατί το αντίστοιχο ποσό δεν είναι γραμμένο στον προϋπολογισμό?
 
Βέβαια στα παραπάνω ερωτήματα που του έθεσε ο επικεφαλής της παράταξής κ. Σκούρας, ο κ. Δήμαρχος δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση αλλά και η οικονομική υπηρεσία του Δήμου δεν ήταν στην συνεδρίαση αν και ήταν εργάσιμη μέρα και ώρα, για να πληροφορήσει το Συμβούλιο. Αντίθετα από την παρέμβαση του Συμβούλου της παράταξής μας κ. Διαμαντή  και με την συνδρομή Δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης και του κ. Προέδρου προέκυψε ότι          
 
ü  χρωστάμε περί τις 50,000 ευρώ,
ü  από τον Αύγουστο του 2014 αγοράζουμε καύσιμα με δανεικά,
ü  το πεντάμηνο από Μάρτιο, με την υπογραφή της σύμβασης,  μέχρι και τον Ιούλιο ξοδέψαμε συμβατικά για την αγορά καυσίμων το ποσό των 260.000 ευρώ,
ü   ενώ για το πεντάμηνο από τον Αύγουστο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2014 θα κάνουμε την δουλεία μας με 90.000 ευρώ.
 
Αν αυτή η κατάσταση δεν καταδεικνύει φαυλότητα, έλλειψη διαφάνειας και κακοδιαχείριση τότε είναι ξεκάθαρη ανικανότητα   
 
Τελικά μετά από παρέμβαση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου καταδείχθηκε η ορθότητα των παρεμβάσεών μας και αποδείχθηκε ότι η εισήγηση ήταν μόνο η άποψη του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, ο οποίος μάλιστα κατά την συζήτηση δήλωσε πως ενημέρωσε την Δημοτική Αρχή ότι η εισήγηση του έπρεπε να συμπληρωθεί και να συνοδεύεται από οικονομικά στοιχεία καθώς και από τα τιμολόγια των καυσίμων με τις υπογραφές των υπαλλήλων που τα παρέλαβαν.

« Διαγραφή Χρεών » Άλλο ένα θέμα χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς εισήγηση ουσίας. Το έγγραφο που μας δόθηκε ως εισήγηση ήταν ένα ενημερωτικό σημείωμα της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που μας ενημέρωνε, ότι με την ενοποίηση των προγραμμάτων της οικονομικής διαχείρισης των πρώην Δήμων προέκυψαν ορισμένα σφάλματα εγγραφών στα προγράμματα ύδρευσης τελών κλπ ώστε να εμφανίζονται διάφορες οφειλές καταναλωτών, παρελθόντων ετών, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν υφίστανται όπως προκύπτει από τις προσκομισθείσες εξοφλητικές αποδείξεις. Δηλαδή μετά από 4 έτη οι υπηρεσίες ανακάλυψαν τις διπλές εγγραφές και όλα αυτά τα χρόνια δεν μας εξηγούν γιατί αυτοί οι δημότες δεν διαμαρτύρονταν όταν τους έρχονταν οι πληρωμένοι λογαριασμοί.
 
Ο επικεφαλής της παράταξής μας κ.Μ.Σκούρας ανέδειξε το θέμα ευθύνης των υπαλλήλων και ζήτησε να δούμε τα στοιχεία  που πιστοποιούν τους ισχυρισμούς της υπηρεσίας για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε υπέρ της διαγραφής των χρεών, εφόσον αυτά είναι πράγματι διπλογραμμένα ή ακόμα και αν οφείλονται σε λάθος καταγραφές των μετρητών όπως ισχυρίστηκε  ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης.
    
Όπως συνήθως ο κ. Δήμαρχος δεν ήταν σε θέση ή δεν ήθελε να απαντήσει και βέβαια δεν μπορούσε να προσκομίσει ούτε τις εξοφλητικές αποδείξεις πληρωμής των οφειλετών, ούτε βεβαίωση υπαλλήλου της οικονομικής υπηρεσίας ότι  οι οφειλέτες πλήρωσαν τις οφειλές τους με τα αντίστοιχα παραστατικά και αποδείξεις, αλλά ούτε έστω και βεβαίωση υπαλλήλου για λάθος στην καταγραφή.
    
Μετά από αυτά η αντιπολίτευση καταψήφισε την εισήγηση, ένα μέλος της πλειοψηφίας δήλωσε παρών ενώ και δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας δήλωσαν ότι δεν πρέπει να παρουσιάζονται τέτοιες εισηγήσεις στο Δ.Σ.
   
Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλεται να προστατέψετε το κύρος και την αξιοπιστία του Συμβουλίου πράττοντας το ελάχιστο, να μην ξαναεισάγεται θέματα με διαδικασία εκτάκτου εφόσον δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και να μην κάνετε δεκτές πλημμελείς εισηγήσεις χωρίς καν τις υπογραφές των εισηγητών.

Κύριε Δήμαρχε θα πρέπει να ξέρετε ότι η εμπιστοσύνη  κερδίζετε και δεν εκβιάζετε ούτε επιβάλετε  ακόμα και σε αυτούς που μπορείς να διατάξεις.


Ματθαίος Σκούρας
Επικεφαλής
 της Παράταξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

1 σχόλιο:

  1. ακομα περιμενουμε τουσ αρμοδιουσ του δημου λαμιασ να κανουν κατι για χωρια του πρωην δημου υπατησ στο θεμα για την κεραια

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου