Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Προκήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας στη ΛΑΡΚΟ
Σ      Υ       Ν       Δ       Ι       Κ        Α       Τ      Ο
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ  ΕΡΓ/ΧΝΙΤΩΝ  ΚΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Μ Ε Τ Α Λ Λ Ο Υ    Ν Ο Μ Ο Υ     Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ
 ΕΔΡΑ: ΛΑΜΙΑ ΠΛ. ΔΙΑΚΟΥ  ΕΡΓ. ΚΕΝΤ. ΛΑΜΙΑΣ 
 ΑΡΙΘ.ΕΓΓΡ.   ΒΙΒΛ.ΕΠΑΓΓ.ΣΩΜ.ΠΡΩΤ.ΛΑΜΙΑΣ 46/95   
EMAIL:  politiskp@gmail.comΤηλ: 6937887924 
   Fax: 22330-41164
Αρ.Πρωτ.    -36-                                                    ΛΑΡΥΜΝΑ 03/05/2017
ΠΡΟΣ:
Σωματείο Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ
                                                Ευρεία κοινοποίηση

Συνάδελφοι,

Στις 26/04/2017   πραγματοποιήσαμε Γ.Σ  των μελών μας  και αποφασίσαμε με βάση την απόφαση που είχαν πάρει από κοινού το Συνδικάτο μας και το Σωματείο Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ. 

Την απόφαση δηλαδή που έλεγε πως αν μέχρι στις 02/04/2017  δε υλοποιούταν από την πλευρά της ΛΑΡΚΟ συνέχιση των ενσωματώσεων, τότε θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις.

Επειδή σήμερα 03/05/2017, ένας μήνας επιπλέον δηλαδή από το περιθώριο που είχαμε συμφωνήσει να δώσουμε και δυστυχώς συνέχιση των ενσωματώσεων από την πλευρά της ΛΑΡΚΟ δεν είδαμε, σας ενημερώνουμε πως  με απόφαση Γ.Σ Προκηρύσσουμε 4ωρη στάση εργασίας ανά βάρδια για την Πέμπτη 11/05/2017, τις  4 τελευταίες ώρες κάθε βάρδιας με κύριο αίτημα «κατάργηση του σκλαβοπάζαρου των εργολαβιών και ενσωμάτωση όλων των εργαζομένων από τις εργολαβίες στην ίδια την ΛΑΡΚΟ».

Σας καλούμε, όπως είχαμε συμφωνήσει στην κοινή ανοιχτή συνεδρίαση των δυο Δ.Σ, να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε ο αγώνας να γίνει συντονισμένος από όλους τους εργαζόμενους.
  
Απαιτούμε να ενσωματωθούν όλοι οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες στην ίδια την ΛΑΡΚΟ.
Να επαναλειτουργήσει το Σ.Α.Ε.Ξ. 
Να επανδρωθούν με εξοπλισμό και προσωπικό τα συνεργεία.
Να αξιοποιηθεί με αναβαθμίσεις που να συνοδεύονται με χρήματα  όλο το εργατοτεχνικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό που ήδη υπάρχει και απασχολούνται ως απλοί εργαζόμενοι.   
Να γίνουν νέες προσλήψεις, εργατοτεχνικού, επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού. 
Να φτιαχτεί οργανόγραμμα  και να αναρτηθεί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και  παίρνοντας υπόψη την 10ετια του 80’ που στο ίδιο εργοστάσιο, πιο καινούριο τότε κατά 35 έτη, οι εργαζόμενοι ξεπερνούσαν τους 1200 και ήταν η μοναδική 10ετια που η ΛΑΡΚΟ δεν είχε θανατηφόρο ατύχημα.
Να υπογραφεί ΕΠΕΙΧ.Σ.Σ.Ε με τριετίες, εξομαλύνσεις στους Βασικούς μισθούς, αυξήσεις στις αναβαθμίσεις. 

Τα αιτήματα μας είναι για την ασφαλή εργασία των εργαζομένων και ελαττώνουν την απαξίωση της ΛΑΡΚΟ. Δίνουν οικονομική ανάσα στην ίδια, στους εργαζόμενους, στην τοπική κοινωνία και προασπίζονται το δημόσιο συμφέρον για τους εξής λόγους:

Ένας εργαζόμενος στην ΛΑΡΚΟ μέσω εργολαβίας κοστίζει αν όχι το ίδιο ίσως και περισσότερο από ένα εργαζόμενο στην ίδια την ΛΑΡΚΟ και ας αμείβεται αρκετά πιο χαμηλά ο εργαζόμενος στην εργολαβία. Η διαφορά του μεγαλύτερου κόστους για την ΛΑΡΚΟ μαζί με τις μικρότερες απολαβές του εργαζομένου είναι το κέρδος του εργολάβου που δεν προσφέρει υποδομές παρά μόνο νοικιάζει στην πραγματικότητα τους εργαζόμενους της εργολαβίας στην ΛΑΡΚΟ.
Η επαναλειτουργία του Σ.Α.Ε.Ξ  θα μηδενίσει σχεδόν την ύπαρξη εργολάβου στην ΛΑΡΚΟ.
Η επάνδρωση με εξοπλισμό και προσωπικό των συνεργείων θα μηδενίσει σχεδόν τις δαπάνες σε εξωτερικά  συνεργεία και μηχανουργεία. Οποιαδήποτε επισκευή η κατασκευή θα είναι πιο ποιοτική και ασφαλής διότι θα είναι κατασκευασμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του εργοστασίου και των εργαζομένων.

Για το Δ.Σ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝ.                       ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥ.
 Σ      Υ       Ν       Δ       Ι       Κ        Α       Τ      Ο
 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ  ΕΡΓ/ΧΝΙΤΩΝ  ΚΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 Μ Ε Τ Α Λ Λ Ο Υ    Ν Ο Μ Ο Υ     Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ
 ΕΔΡΑ: ΛΑΜΙΑ ΠΛ. ΔΙΑΚΟΥ  ΕΡΓ. ΚΕΝΤ. ΛΑΜΙΑΣ 
 ΑΡΙΘ.ΕΓΓΡ.   ΒΙΒΛ.ΕΠΑΓΓ.ΣΩΜ.ΠΡΩΤ.ΛΑΜΙΑΣ 46/95   
EMAIL:  politiskp@gmail.comΤηλ: 6937887924 
   Fax: 22330-41164

Αρ.Πρωτ.    -35-                                ΛΑΡΥΜΝΑ 03/05/2017

ΠΡΟΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Ε.Λ  ΛΑΡΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΚΟ
ΤΕΧΝΟΣΤΥΛ
                                                        ΚΑΡΑΤΣΛΙΩΛΗ
                                                        ΚΑΡΑΜΠΑ

                                               Ευρεία κοινοποίηση


ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας ανά βάρδια για την Πέμπτη 11/05/2017, τις  4 τελευταίες ώρες κάθε βάρδιας με αίτημα: υλοποίηση του δίκαιου αιτήματος μας που είναι κατάργηση του σκλαβοπάζαρου των εργολαβιών και ενσωμάτωση όλων των εργαζομένων από τις εργολαβίες στην ίδια την ΛΑΡΚΟ»

Κύριοι,
Στις 26/04/2017   πραγματοποιήσαμε Γ.Σ  των μελών μας , εργαζομένων στις εργολαβίες της ΛΑΡΚΟ και αποφασίσαμε πως αν μέχρι στις 02/05/2017  δε υλοποιούταν από την πλευρά σας συνέχιση των ενσωματώσεων, τότε θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις.
Επειδή δυστυχώς συνέχιση των ενσωματώσεων δεν είδαμε σας ενημερώνουμε πως Προκηρύσσουμε 4ωρη στάση εργασίας ανά βάρδια για την Πέμπτη 11/05/2017, τις  4 τελευταίες ώρες κάθε βάρδιας με αίτημα: υλοποίηση του δίκαιου αιτήματος μας που είναι κατάργηση του σκλαβοπάζαρο των εργολαβιών και ενσωμάτωση όλων των εργαζομένων από τις εργολαβίες στην ίδια την ΛΑΡΚΟ.
  
Απαιτούμε να ενσωματωθούν όλοι οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες στην ίδια την ΛΑΡΚΟ διότι:
Εργάζονται ήδη για πολλά  έτη σε αυτή μέσω του σκλαβοπάζαρου των εργολαβιών, εργάζονται δίπλα, μαζί και κάνουν ακριβώς την ίδια εργασία με το προσωπικό της.
Ενώ εργάζονται δίπλα, μαζί και κάνουν ακριβώς την ίδια εργασία με το προσωπικό της, δεν είναι λήπτες αυτονόητων παροχών με τους υπόλοιπους εργαζόμενους όπως μισθολογικές αμοιβές, φροντίδα του εργοδότη για τα ίδιας ποιότητας Μ.Α.Π, χορήγηση προϋπηρεσίας για την κατοχή απαραιτήτων αδειών για μηχανές  που ήδη χρησιμοποιούν όπως π.χ ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγονοκόλληση, χορήγηση οικίας στους οικισμούς της ΛΑΡΚΟ, χορήγηση γάλατος και ο κατάλογος δεν έχει τέλος.
Ενώ εργάζονται δίπλα, μαζί και κάνουν ακριβώς την ίδια εργασία με το προσωπικό της ζουν στην ανασφάλεια σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, γίνονται λήπτες μεγαλύτερης ακόμη πίεσης, πολλές φορές είναι θύματα κατακρεούργησης αυτονόητων δικαιωμάτων.
Όλα τα παραπάνω και δεκάδες ακόμη που τα γνωρίζετε γεννούν αντικειμενικά σύγχυση, απαξίωση, σοβαρά προβλήματα ασφαλούς εργασίας.
Απαιτούμε να ενσωματωθούν όλοι οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες στην ίδια την ΛΑΡΚΟ.
Να επαναλειτουργήσει το Σ.Α.Ε.Ξ. 
Να επανδρωθούν με εξοπλισμό και προσωπικό τα συνεργεία.
Να αξιοποιηθεί με αναβαθμίσεις που να συνοδεύονται με χρήματα  όλο το εργατοτεχνικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό που ήδη υπάρχει και απασχολείται ως απλοί εργαζόμενοι.   
Να γίνουν νέες προσλήψεις, εργατοτεχνικού, επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού. 
Να φτιαχτεί οργανόγραμμα  και να αναρτηθεί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και  παίρνοντας υπόψη την 10ετια του 80’ που στο ίδιο εργοστάσιο, πιο καινούριο τότε κατά 35 έτη, οι εργαζόμενοι ξεπερνούσαν τους 1200 και ήταν η μοναδική 10ετια που η ΛΑΡΚΟ δεν είχε θανατηφόρο ατύχημα.
Να υπογραφεί ΕΠΕΙΧ.Σ.Σ.Ε με τριετίες, εξομαλύνσεις στους Βασικούς μισθούς, αυξήσεις στις αναβαθμίσεις. 

Τα αιτήματα μας είναι για την ασφαλή εργασία των εργαζομένων και ελαττώνουν την απαξίωση της ΛΑΡΚΟ. Δίνουν οικονομική ανάσα στην ίδια, στους εργαζόμενους, στην τοπική κοινωνία και προασπίζονται το δημόσιο συμφέρον για τους εξής λόγους:
Ένας εργαζόμενος στην ΛΑΡΚΟ μέσω εργολαβίας κοστίζει αν όχι το ίδιο ίσως και περισσότερο από ένα εργαζόμενο στην ίδια την ΛΑΡΚΟ και ας αμείβεται αρκετά πιο χαμηλά ο εργαζόμενος στην εργολαβία. Η διαφορά του μεγαλύτερου κόστους για την ΛΑΡΚΟ μαζί με τις μικρότερες απολαβές του εργαζομένου είναι το κέρδος του εργολάβου που δεν προσφέρει υποδομές παρά μόνο νοικιάζει στην πραγματικότητα τους εργαζόμενους της εργολαβίας στην ΛΑΡΚΟ.
Η επαναλειτουργία του Σ.Α.Ε.Ξ  θα μηδενίσει σχεδόν την ύπαρξη εργολάβου στην ΛΑΡΚΟ.
Η επάνδρωση με εξοπλισμό και προσωπικό των συνεργείων θα μηδενίσει σχεδόν τις δαπάνες σε εξωτερικά  συνεργεία και μηχανουργεία. Οποιαδήποτε επισκευή η κατασκευή θα είναι πιο ποιοτική και ασφαλής διότι θα είναι κατασκευασμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του εργοστάσιου και των εργαζομένων.

Προσωπικό ασφάλειας θα αφήσουμε μόνο αν μας ζητήσατε εγγράφως.

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάτι θετικό ως προς το αίτημα μας είμαστε στην διάθεση σας.


Για το Δ.Σ
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝ.                       ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου