Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Δήμος Λοκρών: Ορισμός Αντιδημάρχων 281/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΔΑ: 713ΑΩΛΤ-ΡΙ5 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                        Αταλάντη 01-9-2014
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                            Αρ. Πρωτ. 15889
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   281/2014

Ο Δήμαρχος Λοκρών

Αφού έλαβε υπόψη
• Τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10,
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Λοκρών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 19.575 κατοίκους,
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Λοκρών έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες,
• Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε και 3στ του Ν. 4051/2012
• Την αριθ. 43/2014 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 01/9/2014 μέχρι 28/02/2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω :


  1. Ορίζει Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καρατράντο Βασίλειο και του μεταβιβάζει :

α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες :
• Καθαριότητα- Ανακύκλωση
• Πολιτισμό
• Ηλεκτροφωτισμός και Μηχανολογικός εξοπλισμός
• Τεχνικά έργα
• Πολιτική Προστασία
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Αταλάντης.

  1. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Θεοδοσίου-Συροπούλου Ιωάννα και της μεταβιβάζει :
α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες :
• Κοινωνική Πολιτική
• Τουριστική Προβολή κι Ανάπτυξη
• Αλιεία
• Γεωργικά και κτηνοτροφικά θέματα

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων.

  1. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σταθουλόπουλο Γεώργιο και του μεταβιβάζει :
α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες :
• Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
• Ύδρευση-Αποχέτευση
• Συντήρηση Πρασίνου

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνας.

  1. Ορίζει Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κούρο Ιωάννη και του μεταβιβάζει :

α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες :
• Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
• Αδειοδότηση και ρύθμιση εμπορικών δραστηριοτήτων
• Απασχόληση
• Πολιτική Προστασία

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καρατράντος Βασίλειος, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο
και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Σταθουλόπουλο Γεώργιο.
Ε. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Αντιδημάρχους, να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.   ΛΙΟΛΙΟΣ

1 σχόλιο:

  1. ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΘΥΜΗΘΗΚΕ 1,5 ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΟΡΙΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΑΝΕΙ.ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΣ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου