Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Τροπολογία στη Βουλή για τις υπό εκκαθάριση Συνεταιριστικές Τράπεζες συνυπέβαλε ο Βασίλης Κυριακάκης

Κατάθεση τροπολογίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την αποκατάσταση των εργαζόμενων στις Συνεταιριστικές Τράπεζες που τελούν υπό εκκαθάριση

  
Σήμερα Πέμπτη 18/12/14 κατατέθηκε από τον Βουλευτή Φθιώτιδας κ.Βασίλη Κυριακάκη και 9 ακόμη Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τροπολογία με σκοπό την αποκατάσταση των εργαζόμενων των  Συνεταιριστικών Τραπεζών που τελούν υπό εκκαθάριση.

Η πρωτοβουλία αυτή του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται σε συνέχεια της αντίθεσης του στην υποβάθμιση του θεσμού των συνεταιριστικών τραπεζών και στο σχέδιο της συγκυβέρνησης για αναδιάταξη του τραπεζικού συστήματος στην κατεύθυνση δημιουργίας μιας ολιγοπωλιακής δομής 4 μεγάλων συστημικών τραπεζών. Σκοπό επίσης έχει την άρση της αδικίας και διασφάλιση των κάθε είδους δικαιωμάτων του συνόλου των  εργαζομένων των παραπάνω τραπεζών.

Η τροπολογία αναφέρεται και στις 6 Συνεταιριστικές Τράπεζες οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση (Λαμίας, Αχαϊκή, Λέσβου-Λήμνου, Εύβοιας, Δυτικής Μακεδονίας και Δωδεκανήσου).

Σύμφωνα με την τροπολογία αποκαθίστανται όλες οι κατηγορίες εργαζομένων των τραπεζών που εισήλθαν σε καθεστώς εκκαθάρισης, τόσο οι αρχικά απολυμένοι όσο και οι εργαζόμενοι και απολυμένοι του καθεστώτος εκκαθάρισης.

Η αποκατάσταση τους γίνεται με την αυτοδίκαιη μεταφορά τους στις τράπεζες στις οποίες μεταφέρθηκε το υγιές χαρτοφυλάκιο των υπό εκκαθάριση συνεταιριστικών τραπεζών και τους αναγνωρίζεται και εφαρμόζεται το σύνολο των εργασιακών, ασφαλιστικών και λοιπών δικαιωμάτων τους. 

Η τροπολογία προστίθεται στο ν/σ   «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» το οποίο θα συζητηθεί τη Δευτέρα 21/12/14.

Παρακάτω το κείμενο της τροπολογίας:
   

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας « Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας , βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»

Θέμα: Αποκατάσταση των εργαζομένων  των Συνεταιριστικών Τραπεζών υπό εκκαθάριση.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Μάρτιο του 2012 με απόφαση της η Τράπεζα της Ελλάδας  προχώρησε στην ανάκληση των αδειών λειτουργίας των συνεταιριστικών τραπεζών Λαμίας, Αχαϊκή, Λέσβου – Λήμνου, οι οποίες τέθηκαν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης με μεταφορά των υγιών  χαρτοφυλακίων  τους στην Εθνική Τράπεζα. Το συνολικό ενεργητικό τους στις 30/9/2011 ανέρχονταν  σε 477 εκ. ευρώ, οι χορηγήσεις σε 354 εκ. ευρώ και οι καταθέσεις σε 350 εκ. ευρώ. Απασχολούσαν 187 εργαζόμενους σε 29 καταστήματα.
Ενάμιση χρόνο αργότερα, με την απόφαση 97/8.12.2013 της Επιτροπής Ασφαλιστικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας τριών ακόμα συνεταιριστικών τραπεζών, Δωδεκανήσου, Ευβοίας και Δυτικής Μακεδονίας. Το σύνολο του προσωπικού τους ήταν 242 άτομα, ενώ την 31.12.2012 το σύνολο του ενεργητικού τους ήταν 489 εκατ. ευρώ, το σύνολο χορηγήσεων  449 εκατ. ευρώ και το σύνολο των καταθέσεων που μεταβιβάσθηκε στην Alpha Bank 432 εκατ. ευρώ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκφράσει την αντίθεσή του στις εν λόγω αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και έχει τονίσει επανειλημμένα την απροθυμία της κυβέρνησης να στηρίξει ουσιαστικά – ή τουλάχιστον να μην υπονομεύσει – το θεσμό των συνεταιριστικών τραπεζών. Οι παρεμβάσεις του με την κατάθεση τροπολογιών προς όφελος των συνεταιριστικών τραπεζών δεν υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση, η οποία εφάρμοσε πλήρως το σχέδιο της για την αναδιάταξη του τραπεζικού συστήματος με τη δημιουργία μιας ολιγοπωλιακής δομής 4 μεγάλων συστημικών τραπεζών. Μέρος του σχεδίου της κυβέρνησης ήταν και η «εξυγίανση» δημοσίων τραπεζών, με ιδιαίτερο ρόλο στην οικονομία, όπως η Αγροτική και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Η διαφορά ωστόσο, με την περίπτωση των συνεταιριστικών τραπεζών, ήταν ότι το προσωπικό της Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου απορροφήθηκε από τις τράπεζες στις οποίες μεταβιβάστηκε το υγιές κομμάτι του χαρτοφυλακίου τους, αν και στην Αγροτική δεν μεταφέρθηκε το σύνολο των δικαιωμάτων των εργαζόμενων.
Πρόσφατα μέρος των απολυμένων εργαζόμενων στην συνεταιριστική τράπεζα Λέσβου- Λήμνο προσλήφθηκαν στην Εθνική Τράπεζα. Είναι μια θετική εξέλιξη στην πορεία άρσης της αδικίας στο πρόσωπο των εργαζομένων αλλά τελείως μερική και απαιτείται η καθολική πρόσληψη του συνόλου των απολυμένων με ενιαία αντιμετώπιση και κριτήρια.
Προς άρση της αδικίας και διασφάλιση των κάθε είδους δικαιωμάτων του συνόλου των ως άνω απολυμένων εργαζόμενων προτείνεται προς ψήφιση η κάτωθι Τροπολογία-Προσθήκη:


Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ –ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου « Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας , βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»
Προστίθεται άρθρο το οποίο έχει ως εξής:
« 1. Στις τράπεζες στις οποίες μεταβιβάστηκε το υγιές χαρτοφυλάκιο των υπό εκκαθάριση τελούντων συνεταιριστικών τραπεζών μεταφέρονται αυτοδίκαια και οι εργαζόμενοι τους, στους οποίους αναγνωρίζεται και εφαρμόζεται το σύνολο των εργασιακών, ασφαλιστικών και λοιπών δικαιωμάτων τους.
2. Στη διάταξη της παραγράφου 1 υπάγονται και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην εκκαθάριση των συνεταιριστικών τραπεζών και προέρχονται από αυτές. Μέχρι το πέρας της εκκαθάριση θεωρούνται ως αποσπασμένοι και οι αποδοχές τους βαρύνουν τις υπό εκκαθάριση τράπεζες. Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρμόζεται επίσης και για τους εργαζόμενους που απασχολούνταν στις εν λόγω τράπεζες πριν την εκκαθάριση και απολύθηκαν μετά την έναρξη της εκκαθάρισης.»

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Κυριακάκης Βασίλειος

Κανελλοπούλου Μαρία

Χατζηλάμπρου Βασίλειος

Ζερδελής Ιωάννης

Αποστόλου Ευάγγελος

Ουζουνίδου Ευγενία

Διαμαντόπουλος Ευάγγελος

Γερμανίδης Αθανάσιος

Γάκης Δημήτριος

Στρατούλης Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου