Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Η ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ


Παρουσιάζουμε το πλήρες κείμενο της από 29/1/2015 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λοκρών, κ. Αντώνη Σαουλίδη, όπως αυτό μας εστάλη από το Δήμο, και που αφορά τη Δωρεά Μιχαλόπουλου.

Διαβάστε τη Γνωμοδότηση:


Αταλάντη, 29/1/2015

Προς: το Δήμο Λοκρών

Γνωμοδότηση

ΘΕΜΑ: Κατόπιν προκύψαντος ζητήματος τίθεται το κάτωθι ερώτημα: Εάν υφίσταται  δέσμευση του Δήμου Λοκρών ως προς τη χρήση και αξιοποίηση του ακινήτου ιδιοκτησίας Γ. Μιχαηλόπουλου που περιήλθε στο Δήμο κατόπιν δωρεάς εν ζωή.

Επί του ανωτέρου, έχω να παρατηρώ τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
Με την 16109/21-8-1991 συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς εν ζωή, ο Γεώργιος Μιχαλόπουλος δώρησε στην τότε Κοινότητα Λιβανατών, το ακίνητο ιδιοκτησίας του (οικόπεδο με κτίσμα), με τον όρο το δωρούμενο ακίνητο να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη στέγαση του Πνευματικού Κέντρου.

Με την με αριθμ. 115/11-8-1991 απόφαση της τότε Κοινότητας Λιβανατών, είχε γίνει αποδεκτή η δωρεά, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης και επιθυμίας του δωρητή.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Σύμφωνα με το 507 ΑΚ: «Ο δωρητής ή ο κληρονόμος του έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος παραλείπει υπαίτια να εκτελέσει τον τρόπο υπό τον οποίο έγινε η δωρεά».

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη προϋποθέσεις γέννησης του δικαιώματος ανάκλησης είναι: α) η παράλειψη εκτέλεσης τρόπου εκ μέρους του δωρεοδόχου και β) η ύπαρξη υπαιτιότητάς του ως προς την παράλειψη αυτή (βλ. ενδεικτικά Α.Π 1627/2008, Α.Π 1711/2006). Το δικαίωμα αυτό ανάκλησης παρέχεται εκτός από το δωρητή και στους κληρονόμους του δωρητή, οι οποίοι μπορούν αυτοτελώς να το ασκήσουν μετά το θάνατό του, εφόσον η μη εκτέλεση του τρόπου εξακολουθεί να υφίσταται (βλ. ενδεικτικά Α.Π. 1711/2006).
  
Ειδικότερα η παράλειψη εκτέλεσης τρόπου είναι δυνατόν να συνίσταται σε πράξη ή παράλειψη, ανάλογα με το περιεχόμενο του τρόπου, ενώ αρκεί οποιοδήποτε είδος αμέλειας για την ύπαρξη υπαιτιότητας (Α.Π 176/1972, ΝοΒ 20/878), η οποία τεκμαίρεται και ο δωρεοδόχος οφείλει να αποδείξει ότι η μη εκτέλεση δεν οφείλεται σε δικό του πταίσμα (Α.Π 164/2009). Εάν ο δωρεοδόχος εκτέλεσε μερικώς τον τρόπο, υπάρχει και πάλι δυνατότητα ανάκλησης της δωρεάς (Α.Π 147/1977, ΝοΒ 25/1152). Οι σχετικές διατάξεις για την ανάκληση δωρεάς εφαρμόζονται αυτονόητα και για δωρεές προς το Δημόσιο (Α.Π 395/1974, ΝοΒ 22/1379) και ειδικότερα προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η ανάκληση της δωρεάς, σύμφωνα με το 509 ΑΚ, γίνεται με μονομερή, απευθυντέα στο δωρεοδόχο, άτυπη δήλωση, ανεπίδεκτη αίρεσης. Η ανάκληση επιφέρει τα αποτελέσματά της από την περιέλευσή της στο δωρεοδόχο, σύμφωνα με το άρθρο 167 ΑΚ (Α.Π 840/1994, ΕΕΝ 1995/553 – Α.Π 1025/1998, Δνη 39/1565 – ΕφΘεσ 734/1993, Αρμ 1993/416), ενώ είναι άτυπη ακόμα και εάν αφορά ακίνητο (Α.Π 840/1994, ΕΕΝ 1995/553 – ΕφΠειρ 283/1998, Δνη 39/899 – ΕφΑθ 4778/1998, Δνη 39/1360 – ΕφΘεσ 2779/1997, Αρμ 51/1448). Η δήλωση της ανάκλησης είναι δυνατόν να περιέχεται και στο δικόγραφο της αγωγής ή στις προτάσεις, εφόσον κοινοποιούνται στο δωρεοδόχο (ΕφΑθ 298/2008, Δνη 2008/847 – Α.Π 1025/1998, Δνη 39/1565 – ΕφΘεσ 47/1997, Αρμ 49/216 – ΕφΘεσ 734/1993, Αρμ 47/416).

Η ανάκληση έχει ως αποτέλεσμα την ex nunc ανατροπή της δωρεάς και αφορά μόνο τα έννομα αποτελέσματα της ενοχικής σύμβασης της δωρεάς. Έτσι η γενόμενη ανάκληση δεν καθιστά άκυρη τη δωρεά, αλλά αφαιρεί την αιτία νομική της δωρεάς, η οποία έκτοτε καθίσταται ανίσχυρη και ζητείται η παροχή που εκπληρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (Α.Π 840/1994, ΕΕΝ 1995/553 – ΕφΑθ 6002/2009).


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Από τα ανωτέρω εκτιθέμενα προκύπτει η δέσμευση του Δήμου Λοκρών, της διοίκησης και των υπαλλήλων, όπως χρησιμοποιείται το ανωτέρω ακίνητο αποκλειστικά για τη στέγαση Πνευματικού Κέντρου. Οποιαδήποτε άλλη αντίθετη ή μη συμβατή με αυτή, χρήση, αντίκειται στη βούληση του δωρητή και καθιστά τη δωρεά ανακλητέα και ανίσχυρη, με συνεπαγόμενες ευθύνες και  υποχρέωση του Δήμου Λοκρών όπως προβεί σε αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού.


Με τιμή
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜΔΣΘ 8422)

16 σχόλια:

 1. Πες τα να σταματησουν οι θειτσες!
  Φοβερα αντανακλαστικα Σαουλιδη.
  Για μια δικια μου υποθεση ομως 1,5 χρονο περιμεναμε απαντηση απο Θεσ/κη οπου εδρευεις.Τι νομικος συμβουλος εισαι 350 χλμ μακρια ποτε δεν καταλαβα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ως προς το θέμα της δωρεάς Μιχαλοπούλου στην κοινότητα Λιβανατών, ο αξιότιμος κ. νομικός σύμβουλος του Δήμου Λοκρών,πρίν απαντήσει, θα έπρεπε να ερευνήσει τι έχει προηγηθεί της δωρεάς και κάτω από ποιές προϋποθέσεις έγινε και μετά να βγάλει το πορισμά του. Ας μας πεί: 1.σε ποιό σημείο του συμβολαίου της δωρεάς αναφέρεται ότι άν δεν τηρηθούν οι όροι του συμβολαίου οι κληρονόμοι έχουν δικαίωμα ανάκλησης της δωρεάς; 2. Γιατί δεν λαμβάνει υπόψιν του ότι πρίν γίνει η δωρεά προυπήρχαν δύο- τρείς αποφάσεις απαλλοτρίωσης του συγκεκριμένου οικίματος για διάνοιξη της πλατείας, όπως έγινε με το παρακείμενο κτίσμα;(Σκρέτη).3.Ας κοιτάξει κάποιος υπεύθυνος τα πρακτικά των αποφάσεων της τότε κοινότητας Λιβανατών (πριν την υπογραφή του συμβολαίου δωρεάς).ΟΙ κ.κ. υπεύθυνοι του Δήμου Λοκρών ας λάβουν υπόψιν τους και την απόφαση της τότε Νομαρχίας ως προς την διαμόρφωση της πλατείας Αγίου Γεωργίου της κοινότητας Λιβανατών!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δυστυχώς ο νομικός σύμβουλος λέει τα μισά. Δε μας λέει και τον τρόπο να αλλάξει ο όρος της δωρεάς . Ξέρουμε και το ξέρει ο΄τι υπάρχει τρόπος με δικαστική απόφαση να αλλάξει αυτό. Αλλά ο κ. Δήμαρχος θέλει να δημιουργήσει εντυπώσεις διότι κατ εντολή του ενήργησε όπως είναι φυσικό ο νομικός σύμβουλος. . Ομως κ. Δήμαρχε δεν είμαστε ανόητοι και γνωρίζουμε κι εμείς πέντε πράγματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η βούληση του διαθέτη αλλάζει με προσφυγή του Δήμου στο Εφετείο Λαμίας όπου μπορεί να δηλώσει ότι επειδη οι αναγκες του δημου δεν είναι πνευματικό κέντρο αλλά βρεφονηπιακος σταθμός ζητά την έγκριση του εφετείου για την αλλαγή των όρων της διαθήκης. Ετσι δεν είναι κ. Σαουλίδη?
  Εκτός αν ο Δήμος επιθυμεί με την μη αξιοποίηση της δωρεάς να χρησιμοποιήσουν την ενδιαφέρουσα γνωμάτευση οι κληρονόμοι και να πάρουν πίσω το ακίνητο. Ε ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο δημος ομως....δεν θα προσφυγει!Αρα κανεις δεν θα παρει τιποτα.Ειδικα με τις υπογραφες σας!Τα τεκνα εχοντα εννομο συμφερον θα μπορουσαν να κινησουν κατι.Εσεις?ΤΙΠΟΤΑ!

   Διαγραφή
  2. ακυρα αυτά που λέτε...ο Δήμος έχει κάνει ηδη αποδοχή της δωρεάς και δεν κινδυνεύει από κανένα κληρονόμο το ακίνητο..Μη τρομοκρατείτε τον κόσμο!

   Διαγραφή
 5. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ.

  Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ.

  ΕΡΩΤΗΣΗ: ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ (ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣ ΔΙΑΦΩΝΩ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ; ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΕΚΑΝΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ;

  ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΙΑ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΦΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΛΑΚΕΙΑ.

  Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΕΡΕΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κύριε Δήμαρχε και κύριε Νομικέ Σύμβουλε, αυτή θα ήταν η μόνη δωρεά προς τον δήμο όπου η χρήση του έχει αλλάξει από αυτή για την οποία έκανε τη δωρεά ο δωρητής;

  Γνωρίζετε αν και πόσες άλλες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν στο δήμο;

  Και αν υπάρχουν τότε σύμφωνα με αυτή τη γνωμάτευση οι κληρονόμοι όλων των δωρητών ακινήτων προς τον δήμο μπορούν να διεκδικήσουν τη δωρεά αν αυτή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τον αρχικό σκοπό που όριζε ο δωρητής;

  Φαντάζομαι ότι θα ανοίξουν πολλά καυτά θέματα στο δήμο με αυτή σας τη γνωμάτευση όταν όλοι οι κληρονόμοι δωρητών αρχίσουν να ψάχνουν για τους σκοπούς που έγιναν οι δωρεές και για τη τελική χρήση τους από το δήμο, οδηγώντας τον τελευταίο στα δικαστήρια για την επιστροφή των δωρεών και μάλιστα με την υποστήριξη αυτής της ίδιας γνωμάτευσης.

  Ελπίζω να κάνω λάθος και ο χρόνος να με διαψεύσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τωρα που μεινανε χωρις "αντικειμενο" οι θειτσες,προτεινω να συστησουν συλλογο "Προστασιας Αγρι-Αετου Κολλακας & Περιχωρων",ετσι για να εχουν κατι να κανουν.Η" και συλλογο "5Ο αποχρωσεις της Γκρι Πλατειας-Με σαδιστη το Δημαρχο"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Λοιπόν για να μη λέμε πολλά, εμείς θα κάνουμε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για να κατεδαφιστεί το κτίριο και να γίνει Πλατεία ο χώρος επειδή το θέλει η πλειοψηφία των κατοίκων των Λιβανατών και όλα αυτά γίνονται επειδή ο κ. Δήμαρχος δεν είναι μαζί μας, δεν ενδιαφέρεται για τις Λιβανάτες .
  Κάποιοι πρέπει να ενδιαφερθούν γι αυτό τον τόπο αφου η Δημοτική αρχή δεν νοιάζεται .
  Οι Λιβανάτες ήταν μια πεντακάθαρη πόλη και έχει γίνει γυφτοχώρι με όλους τους παράνομους και ληστές να κυκλοφορούν ανενόχλητοι, να μπαίνουν στα σπίτια μας και να μας ληστεύουν χωρίς κανείς να ενδιαφέρεται γι αυτό.
  Κυρία Αντιδήμαρχε κυρία Πρόεδρε έχετε πάει στο ιστορικό μοναστήρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος να δείτε την εγκατάλειψη και την καταστροφή. Κάποτε εκεί στον περίβολο της Μονής υπήρχαν ζώα πουλιά και κούνιες , παγκάκια κ.λ.π. ήταν πανέμορφα, ήταν μια όαση και ο επισκέπτης τα θαύμαζε και το επισκεπτόταν ξανά.
  Αφού λοιπόν κανείς απο τους άρχοντες δεν ενδιαφέρεται γι αυτό το τόπο γιατί κατηγορείτε εσείς , αδιάφοροι, τους κατοίκους που έκαναν την κίνηση αυτή για τη βελτίωση της ζωής τους με τη δημιουργία της πλατείας που ήταν απο πάντα ο πόθος τους .
  Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ . Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε και άλλα για τη βελτίωση της ζωής μας και των παιδιών μας.
  ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΘΕΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΑΤΣΕΣ ΑΛΛΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μαζεψτε λεφτα!!!!Αγοραστε το τοτε!!!!Μεχρι τοτε ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ!!!

   Διαγραφή
 9. Ο κ. Δήμαρχος ξαναχτύπησε!!!! Πόσο μνησίκακος μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος; Αφού κατηγόρησε, έβρισε και εξευτέλισε τις κυρίες που κατ εντολή του συγκέντρωσαν τις υπογραφές που ζήτησε για την κατεδάφιση του κτιρίου Μιχαλόπουλου στις Λιβανάτες , ματαίωσε σήμερα την πατροπαράδοτη εκδήλωση των Αγίων Θεοδώρων στην πλατεία των Λιβανατών μέσω της Αντιδημάρχου κ. Ιωάννας Θεοδοσίου η οποία ενημέρωσε την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιβανατών 'ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ' ότι η εκδήλωση δεν θα γίνει επειδή δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, χωρίς να λάβει υπ όψιν τη θέληση της προέδρου και τις προετοιμασίες του χορευτικού του συλλόγου ούτε φυσικά και τις προετοιμασίες των κοριτσιών των Λιβανατών που γι μας είναι ένα γεγονός για το οποίο προετοιμαζόμαστε αρκετό καιρό πρίν, ακόμη και των επισκεπτών που έρχονται ακριβώς γι αυτό το λόγο στις Λιβανάτες. Σημειώνω ότι ο καιρός σήμερα ηταν πολύ καλός , πλέον κατάλληλος και η θερμοκρασία υψηλή για την εποχή, Αντίθετα όταν την περασμένη Κυριακή έβρεχε και είχε πολύ κρύο το καρναβάλι στην Αταλάντη έγινε.
  Ας γνωρίζει ο κ. Δήμαρχος ότι είναι αιρετός και για τέσσερα χρόνια ακόμη , μετά κανείς δε θα τον ξέρει , μα ακόμη κι αν τον ξέρει κάποιος, θα τον θυμάται σαν το Δήμαρχο που δεν έκανε κανένα έργο στις Λιβανάτες, αντίθετα έκανε πολύ κακό. ΟΙ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ . Ας γνωρίζει ο κ. Δήμαρχος οτι για μας η θητεία του ειναι μια παρένθεση. Η κ. Αντιδήμαρχος και η κ. Πρόεδρος που έπρεπε να υποστηρίζουν τον τόπο τους, δυστυχώς ούτε φωνή έχουν, ούτε βούληση , ούτε ψυχή για να υποστηρίξουν το δίκαιο. ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ ! ΜΙΑ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ .
  Εχω μια απορία, πως θ' αντικρίσετε αύριο και κάθε μέρα, τους κατοίκους των Λιβανατών ή είστε τόσο αδιάφοροι που δεν σας νοιάζει ;;;;;;;; ΚΡΙΜΑ!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο συλλογος δεν ηθελε.Ρωτηστε τους!Η ανοιξτε και το φεισμπουκ τους.Γιατι φ
   δεν "τσονταραν" τα μαγαζια της πλατειας?Γιατι δεν το εκανε ο συλλογος?Εχει ταμειακο υπολοιπο περι των 6000 ευρω(ναι για τετοιες εκδηλωσεις βεβαια).Αι μωρε εσενα ο κακος δημαρχος κι ο κακος ο λυκος......

   Διαγραφή
  2. Καλά μας κοροιδεύετε; Η κυρία Αντιδήμαρχος δεν ήθελε να γίνει η εκδήλωση , με εντολή Δημάρχου φυσικά και όταν είδε τις αντιδράσεις του κόσμου παρακάλεσε την πρόεδρο του Συλλόγου να αναλάβει εκείνη την ευθύνη. Οσο για τα χρήματα αφού ειχαν προβλεφθεί απο το ταμείο του Δήμου γι αυτή την εκδήλωση . Δυστυχώς νομίζουν με ψέμματα θα καλυφθούν.
   Δυστυχώς και πάλι, έχουμε εκπροσώπους του Δημάρχου στις Λιβανάτες και όχι εκπροσώπους των Λιβανατών στο Δήμο!!!!!!

   Διαγραφή
 10. Λιβαναταίοι είστε άξιοι της τύχης σας. Εσείς ψηφίσατε τις δύο κυρίες (Θεοδοσίου και Πάσσα ) να σας εκπροσωπίσουν στο Δήμο. Καλά δεν ξέρατε , δεν ρωτούσατε ;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Καλα μεγαλε ξεφυγες........
  Εκοψες καπιστρι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου