Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών την Τρίτη 30/6

  

Δ Η Μ Ο Σ  ΛΟΚΡΩΝ                                     Αταλάντη  25/6/2015
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ              
                                                                    Αριθ. Πρωτοκόλλου: 9737
                                      


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 10/2015
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου   
      

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου), την 30η Ιουνίου 2015  ημέρα  Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 7,8,9/2015

                              (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)
     
Θέμα 2ο : Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 1ου Τριμήνου 2015    
                           (Εισηγητής ο Αναπ/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 3ο : Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λοκρών ετών 2015-2019.
                                 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 4ο : Σύμφωνη γνώμη επί της Προτάσεως της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την άρση της υποχρηματοδότησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
                                 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)
                                                  
Θέμα 5οΕπικαιροποίηση  των υπ’ αριθ. 11/139/2011 29/489/2011 και 15/273/2013 αποφάσεων Δ.Σ. σχετικά με την αναθεώρηση του χωροταξικού Σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.    
                                 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 6ο : Κανονισμός λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων πλατειών Δ.Κ. Αταλάντης
                                 (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 7ο : Συγκρότηση Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Αταλάντης 2015
                                 (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 8ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2015
                                 (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 9ο : Παράταση συμβάσεων προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας                 
                             (Εισηγητής ο Αναπ/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 10ο : Λογιστική τακτοποίηση στοιχείων λογαριασμών του Απολογισμού Οικ. Έτους 1999
                 του πρώην Δήμου Μαλεσίνας (σχετ. 13889/24-2-2015 έγγραφο Ελεκ/κου Συνεδρίου)
                              (Εισηγητής ο Αναπ/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 11ο : Εξέταση ενστάσεων για την τροποποίηση οικοδ. Τετραγώνου του Σχεδίου πόλης
                 Κάτω Πέλλης Αταλάντης
                        (Εισηγητής ο Υπάλληλος Υπηρεσίας Δόμησης Κος. Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 12ο : Διάθεση κενών θέσεων περιπτέρων
             (Εισηγητής ο Υπάλληλος Υπηρεσίας Τμήμ. Οικον. Ανάπ. Κος. Κωνσταντίνος Πέτρου)

Θέμα 13ο : Άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου 2015
              (Εισηγητής ο Υπάλληλος Υπηρεσίας Τμήμ. Οικον. Ανάπ. Κος. Κωνσταντίνος Πέτρου)

Θέμα 14ο : Σύσταση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου
                                (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 15ο : Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου Ανάπλαση πλατείας Αγίων Θεοδώρων Αταλάντης
                                (Εισηγητής ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 16ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό περί Απολογισμού οικ. Έτους 2014
               (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Κος. Ιωάννης Χριστοφόρου)

Θέμα 17ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί Απολογισμού οικ. Έτους 2014
(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης

Θέμα 18ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί Απολογισμού οικ. Έτους 2014
(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 19ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω Αταλάντης περί Απολογισμού οικ. Έτους 2014
(Εισηγητής ο Αντιπρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω. Αταλάντης Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

Θέμα 20ο : Επί αιτήσεως Π. Προβόπουλου περί διάλυσης εργολαβίας του έργου ΄κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο Δ.Κ. Αταλάντης Α΄φάση ΄
                                (Εισηγητής  ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 21ο : Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Α΄φάση.
                                (Εισηγητής  ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 22ο : Επεκτάσεις Φ.Ο.Π.
                                (Εισηγητής  ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 23ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου Αποκατάσταση
                    ΧΑΔΑ πρώην Δήμου Αταλάντης
                                (Εισηγητής  ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 24ο : Επί αιτήσεως Δημητρίου Λιάσκου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.
                                (Εισηγητής  ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 25ο : Επί αιτήσεων παροχών ύδρευσης
                                (Εισηγητής  ο Διευθυντής Τ.Υ. Κος. Ηλίας Γεωργίτσης)

Θέμα 26ο : Επί αιτήσεων για διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους
                                (Εισηγήτρια  η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων. Κα. Βασιλική Ανέστη)

Θέμα 27ο : Επί αιτήσεων για μείωση τελώνκατάληψης κοινόχρηστων χώρων
                                (Εισηγήτρια  η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων. Κα. Βασιλική Ανέστη)


                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                              ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ


ΚΟΙΝ.:                                                                                 
1)    Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ                                                                                                                                         
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                        
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                  
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                    

4) Σωματεία, Συλλόγους.
  
  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου