Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

«Όραμα μας η διαρκής εξέλιξη» - Συνέντευξη του Δημήτρη Παληάτσου στο "Έθνος" για τη ΛΑΡΚΟ

Συνέντευξη του κ. Δημήτρη Παληάτσου, Διοικητικού Διευθυντή του εργοστασίου Λάρυμνας και των μεταλλείων του Αγ. Ιωάννη της ΛΑΡΚΟ, στην εφημερίδα στο "Έθνος"


Η ιστορία της ΛΑΡΚΟ αποτελεί ένα εξαιρετικό case study, πως έφτασε η εταιρεία να είναι μία από της πέντε μεγαλύτερες παραγωγούς σιδηρονικελίου στον κόσμο;

Στη μακρά πορεία της η ΛΑΡΚΟ αποτέλεσε πεδίο εφαρμογής και έρευνας στους τομείς της Μεταλλουργίας, της Βιομηχανικής Χημείας και της Μεταλλειολογίας της Μεταλλογνωσίας και της Γεωλογίας.
 
Ανέπτυξε καινοτομίες που άλλαζαν το τεχνολογικό επίπεδο διεθνώς και σήμερα βρίσκουν εφαρμογή σε όλον τον κόσμο. Η κοκκοποίηση του σιδηρονικελίου ο ειδικός σχεδιασμός των περιστροφικών καμίνων, οι μέθοδοι ηλεκτροδότησης και τροφοδοσίας των καμίνων οι μεταλλάχτες με εμφύσηση από τον πυθμένα, η υδρομεταλλουργία. 
 
Η ΛΑΡΚΟ πρώτη εφοδίασε την ευρωπαϊκή βιομηχανία ανοξείδωτου χάλυβα με υψηλής ποιότητας σιδηρονικέλιο με αποτέλεσμα να καταστεί η Ευρώπη πρώτη διεθνώς σε χάλυβες υψηλών προδιαγραφών. Η σχέση αυτή διατηρείται ανέπαφη σε βαθμό που μπορεί να χαρακτηριστεί σχέση εξάρτησης. 
 
Οι μεγαλύτερες μεταλλουργίες της Ευρώπης θεωρούν την ΛΑΡΚΟ ως τον καλύτερο προμηθευτή από πλευράς ποιότητας και συνέπεια ενώ η εικόνα της εταιρείας στη διεθνή αγορά την κατατάσσει στην πρώτη θέση.

Ποιες είναι οι τάσεις στον χώρο της παραγωγής νικελίου και τι επικρατεί στην παγκόσμια αγορά;

Σήμερα, το νικέλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Χρησιμοποιείται σε μια πληθώρα εφαρμογών και τομείς: εφαρμοσμένη μηχανική, μεταφορές, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά, κτίρια και κατασκευές, μεταλλικά αντικείμενα, σωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων.
 
Επίσης καθιστά δυνατή την παραγωγή πολύ χρήσιμων προϊόντων με ειδικές ιδιότητες- μαγνητικές, ηλεκτρονικές, ελεγχόμενα διαστολής, καταλυτικές και ιδιότητες σχετιζόμενες με την τεχνολογία των επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών.
 
Το νικέλιο συμβάλλει σε αποδοτικό τηλεπικοινωνίες, ασφαλείς μεταφορές, αποδοτική παραγωγή πετρελαίου και βενζίvns, καθαρή και αξιόπιστη παραγωγή ενέργειας, υγιεινολογική κατεργασία τροφίμων και ποτών, ασφαλή και αξιόπιστο ιατρικό εξοπλισμό, καθώς και σε εξοπλισμό με μειωμένων εκπομπών από συσκευές έκπλυσης απαερίων έως υβριδικά οχήματα.
 
Η χρήση του νικελίου είναι εξαιρετικά καινοτόμος, ενώ η μεγάλη του χρηστικότητα αντισταθμίζει το σχετικά υψηλό του κόστος. Είναι βέβαιο πως στο μέλλον θα διαδραματίσει έναν ακόμα πιο σημαντικό ρόλο.
  
 
Πώς η ΛΑΡΚΟ φανερώνει το κοινωνικό της πρόσωπο και πώς εντάσσεται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην κουλτούρα μια σύγχρονη επιχείρησης;

Στο πλαίσιο της Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης, η ΛΑΡΚΟ προσφέρει έργα σημαντικής αξίας, για τις τοπικές κοινωνίες κυρίως, αλλά και γενικότερα, τα οποία την καθιστούν βασικό αρωγό σε Κρίσεις Πολιτικής Προστασίας. Με τα μέσα που διαθέτει συνδράμει σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως πυροσβέσεις ή εκχιονισμοί και διανοίξεις τοπικού οδικού δικτύου, όπου απαιτείται άμεση επέμβαση, καθώς και σε προληπτική βάση, στη δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας. 
 
Συγκεκριμένα, από το 2007 η εταιρεία έχει επενδύσει το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ σε χορηγίες και δωρεές: σε πυροπαθείς, σε σχολεία, σε Δήμους. σε δράσεις πολιτιστικού ενδιαφέρον , σε εκδηλώσεις, σε αθλητικές ομάδες.
 

Πόση σημασία έχει για μια εταιρεία όπως η ΛΑΡΚΟ η φιλοσοφία και οι αξίες των ανθρώπων της;

Η εταιρεία έχει επενδύσει στην ποιότητα του προσωπικού της. Από τους μηχανικούς και τους εργοδηγούς μέχρι τους απλούς εργάτες όλοι συμβάλουν με την εργασία, τη δημιουργική σκέψη, τη συνεργασία και τις ηθικές αξίες τους στο βέλτιστο, κατά το δυνατόν, κερδοφόρο αποτέλεσμα για την εταιρεία.

Οι βασικές αξίες που είναι σημαντικές και διέπουν όλες τις εταιρικές διαδικασίες είναι:

- Η αύξηση των θετικών αποτελεσμάτων με παραγωγή προϊόντος μοναδικής ποιότητας 
 
- Σεβασμός μεταξύ των εργαζομένων.
 
- Παρουσίαση και εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής με στόχο την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.
 
- Η συνεχής βελτιστοποίηση των κανόνων ασφάλειας και
υγιεινής.
 
- Η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους Εργαζομένους, τους συνεργάτες, τους πελάτες και τις τοπικές κοινωνίες.
 
 
Στις μέρες μας δίνεται ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στην προστασία του περιβάλλοντος θα θέλατε να μας μιλήσετε για την περιβαλλοντική πολιτική που ακολουθεί η ΛΑΡΚΟ;

Κορυφαία προτεραιότητα για τη ΛΑΡΚΟ αποτελεί σήμερα η υιοθέτηση μιας συγκροτημένης και συνεπούς περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τη βιωσιμότητα της τις επόμενες δεκαετίες και στοχεύει στη συμμόρφωση του συνόλου των έργων και δραστηριοτήτων με τις επιταγές της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 
Στη λογική της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης αλλά και της αναγκαιότητας τήρησης των περιβαλλοντικών όρων σε όλες ανεξαιρέτως τις παραγωγικές μονάδες της (Εργοστάσιο & Μεταλλεία), πραγματοποιούνται σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών, οι οποίες στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή του έμψυχου δυναμικού της.
 
 
Και τέλος, θα θέλατε να μας πείτε ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι της εταιρείας;

Σήμερα το όραμα της ΛΑΡΚΟ είναι σαφές: στοχεύει να είναι ο προτιμώμενος πολυεθνικός οργανισμός στις επιλεγμένες αγορές μας, με παγκόσμια φήμη για την επιχειρησιακή αλλά και αειφόρο ανάπτυξη του. Φιλοδοξία μας είναι να γίνουμε μια από τις πιο αποτελεσματικές εταιρείες παραγωγής νικελίου.
 
Ο στόχος της ΛΑΡΚΟ είναι να εξασφαλίσει πλούτο στους μετόχους και τις τοπικές κοινωνίες μέσω της ευαισθητοποιημένης αξιοποίησης των φυσικών πόρων, αλλά και ανανεώνοντας συνεχώς τις επενδύσεις μας σε νέες τεχνολογίες και ανθρώπινο δυναμικό. Εφημ."ΕΘΝΟΣ"  2.11.2014

3 σχόλια:

 1. ΦΙΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΗ Η ΛΑΡΚΟ.
  Ο ΠΑΛΗΑΤΣΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΑ ΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΦΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΜΕ 6.000 € ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ Ο ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΛΑΡΚΟ, ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ.
  ΕΥΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ...ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΠΑΛΗΑΤΣΟ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ. ΣΕ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστουμε που παραδεχεστε δημοσια οτι η ΛΑΡΚΟ παει καλα.τοτε γιατι ζητατε περικοπες στους μισθους των εργαζομενων?ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!!!!!ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ.Η ΛΑΡΚΟ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΗΝ ΛΑΡΚΟ
   ΚΑΙ ΦΟΥΛ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΛΑΡΚΟ ΒΡΕ ΣΑΝ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ 6000 ΜΙΣΘΟΣ ΣΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ
   ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΟΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΘΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ?????
   ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΑΜΟΣ

   Διαγραφή

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου