Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ-Υ ΣΤΟ ΤΡΙΛΟΦΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ-Υ ΣΤΟ ΤΡΙΛΟΦΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΑΜΕΣΑ!!

 Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής - αναφοράς της κ. Δημητράντζου:

«ΘΕΜΑ: «ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ ΣΤΟ ΤΡΙΛΟΦΟ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. (Για τις δικές του κατά νόμο ενέργειες)

Το έτος 2005 δρομολογήθηκε η δημιουργία Περιφερειακού Σχεδιασμού Συστήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω της έγκρισης Περιφερειακού Σχεδίου από τον αρμόδιο Γ. Γραμματέα Περιφέρειας.

Με την υπ’ αριθμ. 6972/22/12/2005 απόφαση του Γ. Γ. Περιφέρειας θεσπίζονται οι προϋποθέσεις και ορίζονται οι πράξεις με βάση την Κ. Υ. Α 50910/2727/2003 σχετικά με τα μέτρα και τους όρους για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, όπου για το νομό μας καθορίστηκαν τρείς διαχειριστικές ενότητες.

Ο Δήμος Λαμιέων κατόπιν τούτων εκπόνησε προμελέτη περιβαλλοντικών όρων, με την οποία επέλεξε ως υποψήφιες περιοχές για ΧΥΤΑ-Υ και άρα κατάλληλες τις: θέση Φ1 Μάγδαρα Μακρακώμης, θέση Φ2 Παλιοχώρι Λιανοκλαδίου, θέση Φ3 Παλιάμπελο Στυλίδος, θέση Φ4 Τούμπανο Λαμίας.

Επί αυτής της προμελέτης εκδόθηκε η  109566/10701/15/12/2009 θετική γνωμοδότηση από τη ΔΙ. ΠΕ. ΧΩ Περιφέρειας Στερεάς, με την οποία επελέγη οριστικώς η θέση Μάγδαρα του Δήμου Μακρακώμης, χωρίς περαιτέρω ανάλυση και αιτιολόγηση σύμφωνα με πληροφορίες ή στοιχεία που περιήλθαν στα χέρια μου.

Η Μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με τη σύμβαση «Μελέτες ωρίμανσης ΧΥΤΑ 9 Δια-χειριστικής Ενότητας Π. Σ. Ελλάδος» με αντικείμενο την δημιουργία ΧΥΤΑ/Υ και ΕΕΑ στη θέση Μάγδαρα, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 17422/2927/1/6/2011 της Γ. Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς που φέρει τίτλο «Έγκριση περ/κών όρων για κατασκευή και λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων-υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ-Υ) και εγκατάσταση επεξεργασίας στ. αποβλήτων (ΕΕΑ) της 9 διαχειριστικής αρχής Π. Σ. Ε. ως και δημιουργία οδού πρόσβασης σε αυτόν. Κατά της ανωτέρω απόφασης προσέφυγαν οι κάτοικοι και φορείς της περιοχής με προσφυγή για ακύρωσή της, με αρ. πρωτοκόλλου 32818/4810/30/6/2011, η οποία όμως δεν είχε καμία τύχη…

Σας παραθέτω λοιπόν, πιο κάτω, τους λόγους για τους οποίους η εγκατάσταση του ΧΥΤΑ-Υ στη θέση Μάγδαρα είναι παράνομη και εκ τούτου δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί: 1. Παραβιάζεται η αρχή της εγγύτητος που περιγράφεται στην Κ. Υ. Α Η. Π 50910/2727/2003, η οποία είναι θεμελιώδης και δεσμευτική, αφού δεν πληρούνται οι όροι της.
 2. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν περιλαμβάνει απαραίτητα στοιχεία της περιοχής, αφού διερευνητική γεώτρηση στην περιοχή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και άρα είναι ελλιπής και η έγκρισή της παράνομη!
 3. Ο χώρος έχει έκταση 228 στρ., από τα οποία τα 77.5 έχουν ανακηρυχθεί αναδασωτέα λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή (αρ.2785/07/09/2000, ΦΕΚ Δ 652 /2000) και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ενέργεια στην εν λόγω έκταση (ΣΤΕ 965/1151/2007). Συνεπώς απαγορεύεται και η επιλογή της εξαρχής, αφού δεσμεύεται με διοικητική πράξη αναδάσωσης!! Αναφέρω επίσης ότι με το άρθρο 117 του συντάγματος απαγορεύεται απολύτως η επέμβαση σε αναδασωτέες εκτάσεις!!!!
 4. Εσωτερικά την έκταση που έχει επιλεγεί, την διατρέχει ρέμα με 2 διακλαδώσεις ΜΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ, ενώ με βάση νομολογία του ΣΤΕ το Κράτος είναι υποχρεωμένο να διατηρεί τα πάσης φύσεως υδρορέματα στην φυσική τους κατάσταση, με διασφάλιση της ελεύθερης ροής τους, ενώ οφείλει να τα προστατεύει από επιχώσεις, καλύψεις, τεχνικές επεμβάσεις κ.λπ.
 5. Εντός της περιοχής Μάγδαρα διέρχεται το Γραμμενόρεμα, το οποίο καταλήγει στον Σπερχειό ποταμό, από τον οποίο ποτίζονται καλλιέργειες και ζώα, η δε κοιλάδα του οποίου είναι βιότοπος. Μάλιστα η γνωμοδότηση της ΝΕΧΟΠ επισημαίνει τον κίνδυνο μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα (πρακτικό 99 /2009) από την εγκατάσταση ΧΥΤΑ εκεί, σε απόσταση μόλις 4χμ από το Σπερχειό!!
 6. Επισημαίνεται από την ΝΕΧΟΠ, ότι στην εν λόγω έκταση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατολισθήσεων, λόγω σαθρότητας του εδάφους.
 7. Εντός των ορίων οικισμών προ του 1923 και εκτός αυτών, ως και σε απόσταση 500 μέτρων τουλάχιστον, απαγορεύεται η ανέγερση οχλουσών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών κ.λπ. σύμφωνα με το άρθρο 9 του π Δ. 2-3/13-3-1981. Ο οικισμός του Τριλόφου  είναι του 1912 και απέχει περίπου 400 μέτρα από τον χώρο έγκρισης!!!
 8. Η πηγή πόσιμου νερού του Τριλόφου απέχει από την τοποθεσία που προορίζεται για τον ΧΥΤΑ μόλις 200 μέτρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται! Η δημιουργία του θα έχει γενικά αρνητικές συνέπειες στην υγεία των κατοίκων των γύρω χωριών, αφού είναι σε μικρή απόσταση και θα μολυνθούν και τα νερά τους.
 9. Σε κοντινές αποστάσεις βρίσκονται 3 ιαματικές πηγές (απόσταση 1.000 με-τρα,3.500 μέτρα) με ότι αυτό πάλι συνεπάγεται.
 10. Στην εν λόγω περιοχή ανήκουν χαρακτηρισμένοι βοσκότοποι που θα καταστραφούν από την δημιουργία και δραστηριότητα του εκεί ΧΥΤΑ κ.λπ.
 11. Η θέση Μάγδαρα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από χαρακτηρισμένη περιοχή NATURA!

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

Βασιλική Δημητράντζου»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου