Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Συνάντηση διοίκησης της 5ης ΥΠΕ με διοικητές Νοσοκομείων και διευθυντές Κέντρων Υγείας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Σε συνάντηση εργασίας της διοίκησης της 5ης ΥΠΕ, με τους διοικητές και τους υπευθύνους των οικονομικών τμημάτων των Νοσοκομείων, καθώς και με τους διευθυντές των Κέντρων Υγείας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

«Τα Νοσοκομεία έπαψαν να είναι ξέφραγα αμπέλια. Ο όρος «πιράνχας» είναι κατάλοιπο άλλης εποχής», τόνισε ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Λάζαρος Μακρής, μιλώντας σήμερα σε συνάντηση εργασίας με τους διοικητές και τους υπευθύνους των οικονομικών τμημάτων των Νοσοκομείων καθώς και τους διευθυντές των Κέντρων Υγείας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 


Από τη Φθιώτιδα παρόντες στην συνάντηση ήταν ο διοικητής του Νοσοκομείου Λαμίας κος Αναστ. Σεπετής και η διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Αταλάντης κα Μαρ. Γεωργοπούλου, καθώς επίσης και διοικητές Νοσοκομείων και διευθυντές Κέντρων Υγείας και από τους άλλους Νομούς της περιφέρειας Στερεάς.

«Με την πολιτική μας καταφέραμε», σημείωσε ο κ. Μακρής, «πρώτον, σε περίοδο κρίσης να κρατήσουμε όρθια και λειτουργούντα όλα τα Νοσοκομεία και τις δομές του δημοσίου συστήματος Υγείας, παρά τις αντίθετες προβλέψεις από ορισμένες πλευρές. Και δεύτερον να προγραμματίσουμε προσεχώς την στελέχωση τους με μόνιμο και επικουρικό ιατρικό, καθώς και με νοσηλευτικό προσωπικό.

Το αποτέλεσμα ήταν να καταπολεμηθούν ουσιαστικά οι υπέρμετρες σπατάλες στα 13 Νοσοκομεία με το σύνολο των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων της Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και αντανακλά την μεγάλη και επίμονη προσπάθεια που καταβάλλεται από τις Διοικήσεις και τους εργαζομένους στα Ιδρύματά μας. Κυρίως απηχεί την υπεύθυνη στάση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ιατρικού προσωπικού.

Ωστόσο, διαθέτουμε την αυτογνωσία και για αυτό καθημερινά και επί εικοσιτετράωρης βάσης είμαστε παρόντες, για την επίλυση μικρών ή μεγαλύτερων θεμάτων, όταν προκύπτουν».

Για να συνεχίσει: «Προφανώς, το όλο σύστημα επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεις. Κυρίως στο οικονομικό επίπεδο και παρά τα ουσιαστικά θετικά αποτελέσματα που πετύχαμε, ο στρατηγικός σχεδιασμός για το επόμενο έτος αρθρώνεται στους παρακάτω άξονες, προκειμένου τα όποια “αθέατα’’ ψήγματα σπατάλης υφίστανται ακόμη, να εκριζωθούν οριστικά: Ολοκλήρωση της αναλυτικής λογιστικής. Εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων απεικονιστικής ιατρικής για την περαιτέρω μείωση δαπανών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Εφαρμογή συστημάτων με χρέωση barcode, ώστε να εξαλειφθούν οι όποιες «κρυφές» σπατάλες. Προώθηση έργων περιβαλλοντικής διάστασης, στο νέο ΕΣΠΑ, για την εξοικονόμηση πόρων σχετικών με τις ενεργειακές δαπάνες». 
Οι δείκτες

Στη συνάντηση, σύμφωνα με ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ, «αποτυπώθηκε η υφιστάμενη κατάσταση και να προγραμματίσθηκαν οι επόμενες δράσεις και πρωτοβουλίες.

Από την επεξεργασία των στοιχείων και των δεικτών των Νοσοκομείων προκύπτουν τα παρακάτω ενδιαφέροντα στοιχεία: Ένα μήνα περίπου πριν το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2014, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούμε να λειτουργούμε στο πλαίσιο μιας σφιχτής δημοσιονομικής περιόδου, οι εγκεκριμένες πιστώσεις των Νοσοκομείων ευθύνης της 5ης ΥΠΕ είναι απολύτως επαρκείς και δεδομένες. Τα Ιδρύματά μας μπορούν να συνεχίζουν να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες παραγγελίες αναλωσίμων υλικών και φαρμάκων και να εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Τούτο αποτελεί διαχρονικά πρώτιστη στρατηγική προτεραιότητα της ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας. Συνεπώς, οι δεσμεύσεις μας για επάρκεια πιστώσεων αποδεικνύεται ότι τηρούνται στην πράξη. Ευθύνη των διοικήσεων των Νοσοκομείων ήταν και παραμένει να μεριμνούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες οικονομικών και προμηθειών και με τους υπεύθυνους των κλινικών και τμημάτων για τον έγκαιρο εφοδιασμό των Νοσοκομείων, με την μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια.

Το πρώτο επίπεδο ανάλυσης που αναφέρεται στους δείκτες που αποτυπώνουν τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, έχει ως εξής:

Η μέση συνολική δαπάνη, η μέση φαρμακευτική δαπάνη και η μέση δαπάνη υλικού και αναλώσιμου ανά νοσηλευθέντα, κινούνται σε απολύτως λογικά επίπεδα. Πιστή στην αξίωση των πολιτών για συνετή και ορθολογική διαχείριση και κόντρα στις σπατάλες του παρελθόντος, η 5η ΥΠΕ κατατάσσεται μεταξύ των αποδοτικότερων περιφερειών.

Το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης των δεικτών που αφορά στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των Ιδρυμάτων ευθύνης μας αναλύεται ως εξής: 

Η μέση διάρκεια νοσηλείας ανέρχεται για το Γ.Ν. Καρδίτσας στις 2,4 ημέρες, για το Γ.Ν. Λάρισας στις 2,5 ημέρες, για το Γ.Ν. Τρικάλων στις 2,68 ημέρες για το ΠΓΝ Λάρισας στις 3,12 ήμερες και για το Γ.Ν. Χαλκίδας στις 3,29 ημέρες. Το ποσοστό κάλυψης κλινών ανέρχεται στο 89%για το ΠΓΝ Λάρισας, στο 69% για το Γ.Ν. Χαλκίδας, στο 68% για το Γ.Ν. Βόλου, στο 67% για το Γ.Ν. Λάρισας και το 62% για το Γ.Ν. Λιβαδειάς. 

Από το συσχετισμό των δύο αυτών δεικτών, προκύπτει αβίαστα το θετικό συμπέρασμα ότι το ιατρικό προσωπικό, αλλά και η ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα συμβάλλουν ώστε η μέση διάρκεια νοσηλείας να είναι από τις χαμηλότερες μεταξύ των Νοσοκομείων της χώρας, με αποτέλεσμα τόσο οι ασθενείς και οι συνοδοί τους να μην ταλαιπωρούνται ασκόπως, όσο και τα ταμεία να επιβαρύνονται με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξής τρείς δείκτες: 

Οι νοσηλευθέντες που αντιστοιχούν ανά ιατρό είναι 18,04 για το Γ.Ν. Καρδίτσας, 15,52 για το ΠΓΝ Λάρισας, 13,85 για το Γ.Ν. Βόλου, 13,43 για το Γ.Ν. Τρικάλων 4,5 για το Γ.Ν. Χαλκίδας. Οι νοσηλευθέντες που αντιστοιχούν ανά νοσηλευτή είναι 6,88 για ΠΓΝ Λάρισας, 6,84 για το Γ.Ν. Καρύστου, 6,14 για το Γ.Ν. Λάρισας, 6,06 για το Γ.Ν. Βόλου, 5,75 για το Γ.Ν. Καρδίτσας. Τα εξιτήρια που αντιστοιχούν ανά κλίνη είναι 7,51 για το Γ.Ν. Λάρισας 7,06 για ΠΓΝ Λάρισας, 6,45 για το Γ.Ν. Καρδίτσας, 6,09 για το Γ.Ν. Λιβαδειάς, 6,08 για το Γ.Ν. Βόλου. 

Από αυτούς τους δείκτες τεκμαίρεται ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Νοσοκομείων της Θεσσαλίας είναι επιφορτισμένο με την ευθύνη να εξυπηρετεί κατά κεφαλήν μεγαλύτερο αριθμό ασθενών από ό,τι τα αντίστοιχα Ιδρύματα στην Στερεά Ελλάδα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου