Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών                                          
Δ Η Μ Ο Σ  ΛΟΚΡΩΝ                                         Αταλάντη  20/10/2015
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ                
                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 16053
                                       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 16/2015
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου

       
       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την    30η  Οκτωβρίου 2015  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο :
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 10,11,12,13,14,15,/2015
                              (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης περί ανταποδοτικών τελών για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016
                                (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 3ο : Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2016
                                 (Εισηγήτρια  η Διευθύντρια Τ.Υ.  Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)


Θέμα 4ο : Επί αποφάσεως Ο.Ε. περί άγονων δημοπρασιών καλλιεργήσιμης γής (κτημάτων ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ)
                              (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 5ο : Επί αποφάσεως Ο.Ε. περί άγονων δημοπρασιών για την εκμίσθωση οικοπέδου Ε3 στη θέση
                "Λυφάτα Τ.Κ. Αρκίτσας",
                              (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 6ο : Απόδοση ποσού για δαπάνες συλλογής και μταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικής σύμβασης.
                                 (Εισηγητής ο Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 7ο : Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές
                              (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού
                                 (Εισηγητής ο Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 9ο :  Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 3ου Τριμήνου 2015                                                     
                           (Εισηγητής ο Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 10ο : Μερική τροποποίηση του σχεδίου ανάπλασης πλατείας Αγίων Θεοδώρων Αταλάντης στον αρχαιολογικό χώρο.
                              (Εισηγήτρια  η Διευθύντρια Τ.Υ.  Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 11ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης περί Απολογισμού οικ. Έτους 2014
               (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κος. Βασίλειος Κυριαζής)

Θέμα 12ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό περί Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και του στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσία έτους 2016
               (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Κος. Ιωάννης Χριστοφόρου)
  
Θέμα 13ο: Επί τρόπου εκτέλεσης προγράμματος (LEADER) Μικρά έργα πρόσβασης σε αγροτικές εκμ/σεις
                                        (Εισηγήτρια  η Διευθύντρια Τ.Υ.  Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Α΄ Φάσης » του πρώην Δήμου Αταλάντης
                                 (Εισηγήτρια  η Διευθύντρια Τ.Υ.  Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 15ο : Επεκτάσεις Φ.Ο.Π.
                                (Εισηγήτρια  η Διευθύντρια Τ.Υ.  Κα. Τριανταφυλλιά Σιούλα)

Θέμα 16ο : Επί ενστάσεων ύδρευσης
                                (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 17ο : Επί αιτήσεων αγοράς οικογενειακού τάφου
                                (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

 Θέμα 18ο : Επί αιτήσεως Παλαιολόγου Ευσταθίας
                                (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                              ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ

ΚΟΙΝ.:                                                                                 
1)    Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ                               
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας           
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                      
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                         

4) Σωματεία, Συλλόγους.

                                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου