Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

ΠΟΕ-ΟΤΑ προς ΚΕΔΕ: Η σύμπραξη για τον επανέλεγχο των συμβάσεων, είναι συνενοχή


Να μη συνεργαστεί με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη στον επανέλεγχο των συμβάσεων του προσωπικού των ΟΤΑ, ζητάει με επιστολή της προς της ΚΕΔΕ, η ΠΟΕ- ΟΤΑ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή «Η σύμπραξη, που σας ζητά ο κύριος Υπουργός είναι στην πραγματικότητα συνενοχή σε διαδικασίες, που εκφεύγουν ακόμα και της ίδιας της λογικής», καθώς οι σχετικές συμβάσεις έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν από το ΑΣΕΠ.

Η επιστολή:


Κύριε Πρόεδρε της Κ.Ε.Δ.Ε., Κύριοι Δήμαρχοι,

Με αφορμή την επιστολή που σας απέστειλε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καλώντας σας να συμπράξετε μαζί του για τον επανέλεγχο των συμβάσεων του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν.4250/2014, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θέτει υπόψιν κάθε ενδιαφερόμενου τα κάτωθι:

1.       Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης για μια ακόμα φορά επιχειρεί να παραπλανήσει την κοινή γνώμη αλλά και του εμπλεκόμενους φορείς και να χρυσώσει το χάπι στους εργαζόμενους επιχειρώντας να παρουσιάσει την διαδικασία επανελέγχου των συμβάσεων, που ετράπησαν από Ορισμένου σε Αορίστου Χρόνου ως μια «μάχη κατά της διαφθοράς», ως μια προσωπική προσπάθεια του ιδίου να εντοπίσει εκείνους τους υπαλλήλους, των οποίων οι συμβάσεις ετράπησαν σε Αορίστου Χρόνου με βάσει διατάξεις Νόμων και Διαταγμάτων, όπως είναι το επονομαζόμενο διάταγμα Παυλόπουλου. Στη πραγματικότητα, ωστόσο, ο κύριος Υπουργός αποκρύπτει από όλους την αλήθεια, που κρύβεται κάτω από την διαδικασία, που ο ίδιος και με προσωπική του ευθύνη έχει δρομολογήσει, ότι δηλαδή ο έλεγχος των συμβάσεων αφορά περιπτώσεις, που κρίθηκαν ως Αορίστου Χρόνου μέσα από τυπικές διαδικασίες, που συμπεριελάμβαναν τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. και που έφεραν όλα τα εχέγγυα της νομιμότητας, όπως καθορίζονταν από τις οικείες διατάξεις, που τις προέβλεπαν. Είναι δε παντελώς ακατανόητο, το γεγονός του ελέγχου συμβάσεων, που ελέγχθηκαν ήδη από το Α.Σ.Ε.Π., εκτός εάν η αντίληψη του κυρίου Υπουργού είναι, ότι ακόμα και αυτό το όργανο, που παρουσιάζεται διαχρονικά ως αδιάβλητος φύλακας της νομιμότητας των προσλήψεων, έχει προβεί σε παράνομες μετατροπές συμβάσεων εργασίας από Ορισμένου σε Αορίστου Χρόνου.

2.       Σε κάθε περίπτωση, η πρόθεση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που έχει ήδη διαφανεί μέσω των πρώτων ελέγχων, που πραγματοποιούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι ένας έλεγχος επί νέας βάσεως, ήτοι με διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις των διατάξεων, που εφαρμόστηκαν για την μετατροπή, εισάγοντας με τον τρόπο αυτό νέες απαιτήσεις, που κατά τον χρόνο της μετατροπής δεν ζητούσε ο Νόμος. Συγκεκριμένα, το Π.Δ. 164/2004 αφορούσε σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας Ορισμένου Χρόνου, δεχόμενο με τον τρόπο αυτό ότι κάθε είδος εργασιακής απασχόλησης (νόμιμο ή μη, τυπικό ή μη) εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής αυτού. Υπό την έννοια αυτή, τόσο τα οικεία όργανα, που εξέτασαν την συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004 όσο και το ίδιο το Α.Σ.Ε.Π., δεν έλεγξαν, ως όφειλαν, εάν οι εργαζόμενοι για το διάστημα της απασχόλησής τους είχαν ασφάλιση, εάν οι συμβάσεις τους είχαν καταρτισθεί νομίμως ή εάν είχαν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις για την καταβολή της αμοιβής τους.

Ο εκ νέου έλεγχος των συμβάσεων, για την πραγματοποίηση του οποίου θα απαιτηθεί από τους εργαζόμενους και τις υπηρεσίες να προσκομίσουν ένσημα, που να καλύπτουν πλήρως τα διαστήματα της απασχόλησης, παρά το γεγονός, ότι αυτό δεν συνιστά ευθύνη των εργαζομένων ή αποδείξεις καταβολής αμοιβών και νομιμότητας δαπανών, οδηγεί σε μια από μηδενική βάση, με νέα κριτήρια εξέταση των συμβάσεων των εργαζομένων αυτών, οι οποίο καλούνται δέκα περίπου έτη μετά την μετατροπή της σύμβασής τους να αποδείξουν, ότι «δεν είναι ελέφαντες». Την ίδια στιγμή, ο κύριος Υπουργός, αποκτά απεριόριστη εξουσία μεταβάλλοντας τα κριτήρια κάθε φορά, να απολύει εργαζόμενους, χωρίς μάλιστα καμία αποζημίωση και χωρίς να παρέχεται σε αυτούς ουσιαστική προστασία. Νομίζουμε δε ότι είναι περιττό να αναφερθούμε στην βιομηχανία ποινικών διώξεων, που πρόκειται να ανοίξει εις βάρος των αιρετών, που αποφάσισαν την μετατροπή των συμβάσεων και των Διευθύνσεων Διοικητικού κάθε Δήμου, που εισηγήθηκαν θετικά για την μετατροπή αυτών. Και βέβαια, να είστε σίγουροι, ότι το Α.Σ.Ε.Π., παρά το γεγονός, ότι υπήρξε το αποφασίζον όργανο στις διαδικασίες αυτές, θα τεθεί για μια ακόμα φορά στο απυρόβλητο, διασφαλίζοντας με την συνενοχή του στη εν γένει διαδικασία επανελέγχου, την ασυλία του.

3.       Επιχειρεί, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης να παρουσιάσει τις κραυγές αγωνίας των υπαλλήλων, που αισθάνονται για μια ακόμα φορά, θύματα στο ανελέητο κυνήγι κεφαλών, που ο ίδιος ο κύριος Υπουργός, πιστός στην παράδοση του ονόματος της οικογενείας του έχει εξαπολύσει, ως κραυγές των συνδικαλιστών και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., που αντιτίθενται στην επιχείρηση «καθαρά χέρια» που επικαλείται, ότι έχει ξεκινήσει. Πέραν του γεγονότος, ότι ο κύριος Υπουργός θα έπρεπε να δείχνει μεγαλύτερη ειλικρίνεια απέναντι στα υποψήφια θύματα του, λέγοντάς τους τουλάχιστον την αλήθεια, ότι δηλαδή η πραγματική σκόπευση του είναι οι απολύσεις προσωπικού με κάθε τρόπο, την ίδια ειλικρίνεια θα έπρεπε να επιδεικνύει απέναντι στους αιρετούς άρχοντες, των οποίων την σύμπραξη ζητά, ενημερώνοντάς τους, αναφορικά με τις ενέργειες, που θα ακολουθήσουν και εις βάρος τους, όταν με βάση τα νέα κριτήρια και τις νέες απαιτήσεις του ιδίου, δεκάδες εργαζόμενοι θα βρεθούν να έχουν απασχοληθεί δήθεν «παράνομα» στις θέσεις εργασίας, που κατέχουν επί σειρά ετών. Και τούτο εάν μη τι άλλο, δεδομένου, ότι οι αιρετοί σε πολλές περιπτώσεις και μάλιστα Δήμων, που ήδη ελέγχονται, έχουν λάβει ποσοστά ψήφων πολύ μεγαλύτερα από τον ίδιο τον κύριο Υπουργό και έχουν καταξιωθεί στις τοπικές κοινωνίες με το έργο και την προσφορά τους.

Κύριε Πρόεδρε της Κ.Ε.Δ.Ε., Κύριοι Δήμαρχοι,

Η σύμπραξη, που σας ζητά ο κύριος Υπουργός είναι στην πραγματικότητα συνενοχή σε διαδικασίες, που εκφεύγουν ακόμα και της ίδιας της λογικής.

Η σύμπραξη, που σας ζητά ο κύριος Υπουργός είναι στην πραγματικότητα συνενοχή στην εν ψυχρώ δολοφονία εκατοντάδων εργαζομένων, που έχουν με την αξία τους καταλάβει μια θέση εργασίας, μετά από πολλά έτη ομηρείας.

Η σύμπραξη, που σας ζητά ο κύριος Υπουργός είναι στην πραγματικότητα φενάκη των πραγματικών προθέσεών του, που είναι οι χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων και η ποινικοποίηση της εργασίας στο Δημόσιο.

Αυτός είναι και ο σκοπός της «αξιολόγησης» που προωθεί στο Δημόσιο. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ουδέποτε τάχθηκε κατά της πραγματικής αξιολόγησης, άλλωστε έχει καταθέσει και συγκεκριμένη πρόταση, με κριτήρια και προϋποθέσεις και όχι με σκοπό τη δημιουργία δεξαμενών προς απόλυση εργαζομένων. Ουδέποτε επίσης η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. παρεμπόδισε, παρενόχλησε ή έστω αντιτάχθηκε στον έλεγχο των ΠΛΑΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ούτε και στις αυτονόητες κυρώσεις που η διαπίστωση αυτή συνεπάγεται κάτι για το οποίο σας καλούμε αρμοδίως να ενημερώσετε τον κ. Υπουργό.

Καλούμε την Κ.Ε.Δ.Ε. να συμπράξει με τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στον αγώνα της για την κατάργηση του επανελέγχου-φερετζέ των απολύσεων, που ευαγγελίζεται ο κύριος Υπουργός και οι πρόθυμοι συνεργοί του. Τα περί προστασίας από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. υπαλλήλων που δεν κατέχουν τα τυπικά προσόντα είναι εκ του πονηρού και αποσκοπούν στο να απαξιώσουν και να συκοφαντήσουν το δίκαιο και έντιμο αγώνα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για να προστατεύσουν το δικαίωμα στην εργασία τους.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

   Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                        Γιάννης Τσούνης    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου