Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

[ Του ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΚΟΥΡΑ  ]

Συνεδρίαση Δ.Σ. την Τρίτη 5 Μαΐου  2015

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Μακρακώμης την 5-5-2015 το 2ο τακτικό θέμα ήταν έκδοση ψηφίσματος για την Π.Ν.Π. της Κυβέρνησης σχετικά με την κατάθεση των ταμιακών διαθέσιμων  των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
   
Στα πλαίσια συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος  ο επικεφαλής  της παράταξή μας κ. Ματθαίος Σκούρας  με έγγραφό του είχε ζητήσει ενημέρωση για την ταμειακή και οικονομική κατάσταση του Δήμου μας.
   
Παραμένει αναπάντητο σε μας το ερώτημα για πιο λόγο ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης είχε και διατύπωσε ενστάσεις να μην κοινοποιηθούν τα οικονομικά στοιχεία στο Δ.Σ. την  στιγμή μάλιστα που ο  Πρόεδρος ήταν έτοιμος να αναγνώσει αυτά.
   
Κατά την διάρκεια της συζήτησης η οικονομική υπηρεσία του δήμου κοινοποίησε συνοπτική περιγραφή των οικονομικών από την οποία δυστυχώς με σαφήνεια προέκυπτε ότι από το σύνολο των διαθεσίμων,  μόλις 70,000 ευρώ περίπου είναι τα πραγματικά διαθέσιμα τα οποία μάλιστα δεν φθάνουν για να καλύψουν ούτε τις τρέχουσες ανάγκες  και 620,000 ευρώ περίπου είναι δεσμευμένα από έργα και ευρωπαϊκά προγράμματα.  
    
Από την ανάλυση αυτών των δεδομένων σε συνδυασμό με τις χρονικές δεσμεύσεις και τις τυπικές και αυστηρές διαδικασίες για την απελευθέρωση των διαθεσίμων από την ΤτΕ έγινε σαφές και πιστοποιήθηκε και από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας ότι αν τα διαθέσιμα κατατεθούν στην ΤτΕ  θα  είναι αδύνατη η χρησιμοποίηση των 620.000 ευρώ των έργων,  για την εξυπηρέτηση της τρεχουσών αναγκών, παρά μόνο για τον σκοπό που είναι δεσμευμένα, με αποτέλεσμα αν δεν χορηγηθούν επιχορηγήσεις και πιστώσεις από την Κυβέρνηση θα υπάρξει αδυναμία πληρωμών ακόμη και των μισθών των υπαλλήλων.
Δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο Σύμβουλος της παράταξής κ. Νίκος Διαμαντής, ο Δήμος είναι στα όρια πιστωτικού γεγονότος   και κινδυνεύει άμεσα με στάση πληρωμών. Φανταστείτε τι θα συμβεί αν εμφανισθούν στον προϋπολογισμό ή γίνουν απαιτητά τα 360.000 ευρώ περίπου που είναι οι τιμολογημένες πλέον οφειλές για των ξενώνα Αγ. Γεωργίου. «Δυστυχώς Επτωχεύσαμε»       
     
Σχετικά με το ψήφισμα αφού εκφράστηκαν οι απόψεις και οι ανησυχίες σχεδόν από το σύνολο των δημοτικών συμβούλων και καταγγέλθηκε η ΠΝΠ  στην ουσία της και στο αντιδημοκρατικό της διαδικασίας, αναγνωρίσθηκε ανάγκη συνδρομής στον αγώνα της πατρίδας μας  για την αποφυγή της  χρεοκοπίας και αποφασίσθηκε να βελτιωθεί το προτεινόμενο ψήφισμα όπως αυτό τροποποιήθηκε και αναγνώσθηκε από τον σύμβουλο της παράταξής μας κ. Νίκο Διαμαντή. Το πλήρες ψήφισμα στο τέλος της ανάρτησης.
   
Επιπλέον ο σύμβουλος της παράταξής μας κ. Νίκος Διαμαντής ανέδειξε το θέμα της άτυπης ακύρωσης και απενεργοποίησης του ΚΕΠ Μακρακώμης καθόσον αν και ξοδεύτηκαν σημαντικά ποσά για την δημιουργία κατάλληλης κτηριακής υποδομής και πιστοποιήθηκαν αρμόδιοι υπάλληλοι για την λειτουργία του, παρόλα αυτά, ο κ. Δήμαρχος έχει δώσει εντολή να γίνονται πράξεις του ΚΕΠ από τους αρμόδιους υπαλλήλους στα γραφεία τους, σε άλλο όροφο και σε άλλο χώρο, ενώ δεν έχουν τοποθετηθεί ούτε πινακίδες ένδειξης και ενημέρωσης για την λειτουργία του ΚΕΠ και βέβαια δεν εξασφαλίζεται πρόσβαση σε άτομα με κινητικά προβλήματα και σε ηλικιωμένους. Πρακτικές έμμεσης υποβάθμισης και ουσιαστικής ακύρωσης του ΚΕΠ που εξυπηρετούν μόνο αυτούς που θέλουν την απαξίωση της  Μακρακώμης σαν Διοικητική  Δομή.   
      
Τέλος  μετά από ερώτηση του ανεξάρτητου Συμβούλου κ. Γιάννη Μπογιαντζή σχετικά με τις ανεμογεννήτριες και την αποκάλυψη του ανεξάρτητου Συμβούλου κ.  Παναγιώτη Κοντογεώργου ότι υπάρχει απόφαση της περιφέρειας με την οποία επιτρέπεται η εγκατάστασή τους στην περιοχή «Κοκκάλια» του Δήμου μας. Ο κ. Δήμαρχος έκανε ότι δεν γνώριζε την απόφαση, προφανώς δεν ήθελε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα, αν και αυτή είχε κοινοποιηθεί στο  Δήμο από 15νθημέρου, όπως προκύπτει από τον πίνακα αποδεκτών του ίδιου του εγγράφου. Βέβαια διαφωνούσε με  Αντιδήμαρχο για το ποιός είναι ο αριθμός των ανεμογεννητριών που θα εγκατασταθούν. 
   
Στην συνέχεια ο Σύμβουλος της παράταξής μας κ. Νίκος Διαμαντής επισήμανε ότι υπάρχει εκπεφρασμένη αρνητική απόφαση του προηγούμενου  Δ.Σ. του Δήμου μας στην τοποθέτηση των ανεμογεννητριών στην ευρύτερη περιοχή της Ευρυτανίας και της Φθιώτιδας και πρέπει να χειριστούμε το ζήτημα με αυτή την λογική και δέσμευση καθώς πίσω από τις ανεμογεννήτριες υπάρχουν συμφέροντα που δυστυχώς με κουτοπόνηρες πρακτικές, αδιαφορία και σιωπή , θεριεύουν.


Ματθαίος Σκούρας
Δημοτικός Σύμβουλος – Επικεφαλής

 της Παράταξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ


===========================================


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Σπερχειάδα 28-02-2015
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ                                                             ΠΡΟΣ
                                                                              ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΨΗΦΙΣΜΑ –ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ


ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας που να καταγγέλλεται η πράξη Νομοθετικού περιεχομένου η οποία υποχρεώνει τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού  να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα Ελλάδος.

       
Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μακρακώμης


1. Θεωρεί ως απαράδεκτη τη μεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφασή της να προχωρήσει στην έκδοση Π.Ν.Π., με την οποία πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει τον ρόλο της.

2. Καταγγέλλει την  Π.Ν.Π. και την διαδικασία,  τόσο ως πολιτική πράξη, όσο κι ως προς το περιεχόμενό της.
   
3. Ο Δήμος μας είναι διατεθειμένος να στηρίξει την οποιαδήποτε απόφαση της Κυβέρνησης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας, εφόσον έχει προηγηθεί διάλογος και διαβούλευση και όχι αιφνιδιασμός με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.
   
4. Θεωρούμε μη ικανοποιητικές τις εξηγήσεις που παρείχε στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και αυτονόητο ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις του κ. Πρωθυπουργού για την εξαίρεση των ανταποδοτικών καθώς και για την διαδικασία-χρονοδιαγραμμα αποδέσμευσης των διαθεσίμων  από την ΤτΕ γι’ αυτό καλούμε την Κυβέρνηση σε έναν ειλικρινή διάλογο, προκειμένου να αναζητηθούν κοινά αποδεκτές λύσεις που στόχο θα έχουν την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος.
    
5. Μέχρι τη σύγκλιση του τακτικού συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε 7ης Μαΐου, όπου και θα ληφθεί οριστική απόφαση, να μην εφαρμόσουμε όσα προβλέπει η Π.Ν.Π., γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία του Δήμου μας και των υπηρεσιών του, καθώς και η δυνατότητά μας να ανταποκριθούμε στη στοιχειώδη λειτουργία μας.
    
6. Δηλώνουμε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε πολιτική και νομική δυνατότητα που θα μας δοθεί, με σκοπό να ακυρώσουμε το περιεχόμενο της Π.Ν.Π.

7. Αναλαμβάνουμε σε τοπικό επίπεδο εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να ενημερωθούν οι δημότες με έγκυρο τρόπο για τις δραματικές επιπτώσεις που θα έχει για κάθε τοπική οικονομία και για κάθε επαγγελματία η εφαρμογή αυτής της πρωτοφανούς κυβερνητικής απόφασης. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου