Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Δελτίο τύπου Δημάρχου για τις καταγγελίες της Συμμαχίας Πολιτών Λοκρίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αταλάντη, 27/05/2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                    
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                           

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου

Τ.Κ.  35200-Αταλάντη

 Τηλ: 22330-81015
 Fax: 22330-22606                                 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοκρατική Διοίκηση ενός Δήμου πιστοποιείται από τις αποφάσεις των Συλλογικών του Οργάνων.  Επίσης υπάρχουν κανόνες δεοντολογίας που θα πρέπει να ακολουθούνται  για την εύρυθμη λειτουργία αλλά και για την προστασία του κοινωνικού συμφέροντος.
    
Ο ρόλος της Συμπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης είναι διακριτός, αλλά υπάρχει ο κοινός γνώμονας , που είναι το Δημόσιο συμφέρον.
     
Ειδικότερα, όσον αφορά σοβαρά θέματα, που έχουν να κάνουν κατ΄επέκταση και με την αξιοπιστία της χώρας, θα πρέπει να σχολιάζονται περισσότερο φειδωλά και σε καμία περίπτωση να μην  δημιουργούνται προβλήματα και εντυπώσεις στο βωμό του οποιουδήποτε ιδιωτικού συμφέροντος.
    
Οι επίσημες θέσεις και προτάσεις επιβάλλεται να συζητούνται κατά την διάρκεια σύγκλισης του νόμιμου συλλογικού οργάνου, με υπευθυνότητα κι επιχειρήματα κι όχι με ακτινοβολημένες υποθέσεις και στρεβλά συμπεράσματα σε site, χωρίς υπογραφή εκδότη.
     
«Ο λιθοβολισμός μιας υποτιθέμενης αμαρτωλής πράξης, ανήκει σε άλλες κουλτούρες και σε μη Δημοκρατικά Πολιτεύματα»
    
Και στο δια ταύτα, επειδή πολλά σχόλια έγιναν για τον διαγωνισμό που παραθέτουμε, και είναι  αναρτημένος στη Διαύγεια, υπενθυμίζουμε ότι, για την διενέργειά του  και το αποτέλεσμα, γνωρίζουν πολύ καλά και με την οποιαδήποτε λεπτομέρεια, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
   
Η οποιαδήποτε υποτιθέμενη αμφισβήτηση θεωρείται κακόβουλη και στόχο έχει να μην λυθούν τα μείζονα προβλήματα του Δήμου, όπως αυτό των απορριμμάτων. Πρόβλημα βέβαια που το έχουν 200 Δήμοι στην Ελλάδα και οι κατήγοροι δεν έπραξαν απολύτως τίποτα όταν έπρεπε.
     
Μας κατηγορούν ότι φταίμε!! Επειδή οι υπηρεσίες του Δήμου εκπόνησαν μελέτη με  την οποία μας εγκρίθηκε ένα από τα μεγαλύτερα έργα στο ΥΠΕΚΑ, με δύο σταθμούς μεταφόρτωσης, ποσού 2.950.000 ευρώ.
      
Μια αντίστοιχη μελέτη αν πληρωνόταν αναρωτηθήκατε πόσο θα κόστιζε; Και πόσο θα επιβάρυνε τους Δημότες; Ή μήπως αυτό ήθελαν κάποιοι; ή δεν θα πρέπει να προχωρήσει κανένα έργο στο Δήμο για να επαληθευθούν οι Κασσάνδρες;
    
Τέλος,  οι ημερομηνίες  και η διαδικασία τηρήθηκαν ως προβλέπεται από την Νομοθεσία, όπως παραθέτουμε πιο κάτω.
    
Kαι βέβαια είναι απορίας άξιο, οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν τελέσει χρόνια στην αυτοδιοίκηση να μην γνωρίζουν τις διαδικασίες του Πρόχειρου διαγωνισμού και ότι ο Νόμος ορίζει τις πέντε ημέρες.
      
Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που διαλαλούσαν ότι δεν μας έχει αποδεχτεί ο ΧΥΤΑ της Θήβας.
      
Τους αναγνωρίζουμε την μοναδική ικανότητα που έχουν να αυτοαναιρούνται!!! Και από ότι φαίνεται θα συνεχίσουν, διότι είχαμε δύο επιλογές βάσει Νομοθεσίας: την ανάθεση και τον Πρόχειρο διαγωνισμό. Επιλέξαμε το δεύτερο.
         
Είναι αυτοί που δεν ψηφίζουν τίποτα και κανένα θέμα  στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ήθελαν το έργο στην Πλατεία Αταλάντης, ούτε τους βιολογικούς, ούτε το γήπεδο, ούτε τίποτα. Κινούνται υποβολιμαία, κι θεωρούν εχθρό το συμφέρον των πολιτών, με όλες τις αρνητικές θέσεις που παίρνουν.
       
Άρα τα σχόλια προς εσωτερική  κατανάλωση είναι άσκοπα, άκυρα και συκοφαντικά…και μόνο εκ του πονηρού ορμώμενα.                                                                                                ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Πρόχειρος διαγωνισμός
Νομοθετικό καθεστώς

Δημοσίευση Διακήρυξης
Τα θέματα διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 28/1980, ρυθμίζονται από τις προεκτεθείσες διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του εν λόγω π.δ/τος, οι οποίες απαιτούν τη δημοσίευση περίληψης της οικείας διακήρυξης σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
ΠPΩΪNA NEA ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΪΟΥ 2015 Σελίδα 11
Προκηρύξεις - Διακηρύξεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ημερομηνία: 15/05/2015
Αριθμ. Πρωτ.: 7035

Περίληψη διακήρυξης για πρόχειρο διαγωνισμού με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ &ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ & ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.799,00 ευρώ,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου του Δήμου Λοκρών, την 21 Μαΐου 2015 ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Επαναληπτική ημερομηνία διαγωνισμού 27 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 1% του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 486,17 ευρώ.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων του άρθρου 8 της ΚΥΑ 50910/2727/03 σε ισχύ. Πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Περ/ντος & Πολεοδομίας Αρμόδιος υπάλληλος κα Σιούλα Τριανταφυλλιά Διεύθυνση Σεραφείμ Κοκόλα Αταλάντη Τηλέφωνο 2233089311.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ

2 σχόλια:

 1. ΝΙΚΟ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
  Η ΛΑΣΠΗ ΠΟΥ ΠΕΤΟΥΝ ΟΙ ΕΞΑΡΧΑΙΟΙ...ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ.
  ΑΣΕ ΣΑΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗ ΑΚΟΜΗ.
  ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΒΡΙΖΕΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΑΡΧΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΝΑ ΧΑΡΤΙ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΕΞΩΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΜΟΙΡΑΖΕΙ. ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΩΣΤΟ ΕΣΕΙΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου