Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Η νέα δομή του “Υπερλιμεναρχείου” Στυλίδας

 
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το ΠΔ 81 (ΦΕΚ 125-Α/29-05-2014) με θέμα: “Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών”.
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα οι Λιμενικές Αρχές της χώρας υπάγονται σε Περιφερειακές Διοικήσεις του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.


Το Λιμεναρχείο Στυλίδας που πλέον αποκτά περισσότερες αρμοδιότητες και γίνεται“Υπερλιμεναρχείο” υπάγεται στην 4η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. με έδρα το Βόλο.
Στο Λιμεναρχείο Στυλίδας υπάγονται τα εξής:
 • O Λιμενικός Σταθμός Γλύφας  ο οποίος μετατάσσεται σε Α΄ Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Στυλίδας
 • Λιμενικός Σταθμός Αγίου Κωνσταντίνου ο οποίος μετατάσσεται σε Β΄ Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Στυλίδας
 • Υπολιμεναρχείο Σκάλας Αταλάντης το οποίο μετατάσσεται σε Γ΄ Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Στυλίδας
Σημ.: Το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Αρκίτσας του Υπολιμεναρχείου Σκάλας Αταλάντης καταργείται.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η η κατάργηση του λιμενικού τμήματος της Αρκίτσας είναι και η μοναδική στην περιοχή μας ενώ αντίστοιχα  στην Εύβοια καταργούνται  οι  λιμενικοί σταθμοί Αγιόκαμπου, Λίμνης Ευβοίας και Μαρμαρίου ,
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 25 ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΎ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ:
Άρθρο 25
Λιμεναρχείο Στυλίδας
1.α. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Στυλίδας, που ιδρύθηκε με το β.δ. από 14−02−1940 «Περίσυστάσεως Λιμενικού Σταθμού εις Στυλίδα» (Α΄ 66), μετατάχθηκε σε Υπολιμεναρχείο με το β.δ. από 19−02−1951«Περί μετατάξεως του Λιμενικού Σταθμού Στυλίδος ειςΥπολιμεναρχείο» (Α΄ 66), μετατάχθηκε σε Λιμεναρχείο μετο π.δ. 81/2006 «Μετάταξη Υπολιμεναρχείου Στυλίδας σε Λιμεναρχείο» (Α΄ 85), η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, καθώς και τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.,ορίζεται από την άκρα Άγιος Σώστης Φθιώτιδας μέχρι την άκρα Θεολόγου Φθιώτιδας, τις νησίδες Αταλάντη,Γάϊδαρος, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.
β. Τα θαλάσσια όρια των Λιμενικών Αρχών Στυλίδας και Αιδηψού ορίζονται από τη νοητή γραμμή μέσης απόστασης μεταξύ των ακτογραμμών επί της Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας αντίστοιχα, νοουμένων σε ευθεία γραμμή των ακτών του Μαλιακού Κόλπου από άκρα Χιλιομίλι μέχρι άκρα Δρέπανο και του κολπίσκου Αταλάντης από την άκρα Αρκίτσας μέχρι την άκρα Θεολόγου.
2.α. Ο Λιμενικός Σταθμός Γλύφας νομού Φθιώτιδας που ιδρύθηκε με την περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 της υπ’ αριθμ. 11068/14/72/12.10.1972 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών «Περί συστάσεως και καταργήσεως Λιμενικών Σταθμών» (Β΄ 919),μετατάσσεται σε Α΄ Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Στυλίδας, με έδρα τη Γλύφα Φθιώτιδας.
β. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Γλύφας του Λιμεναρχείου Στυλίδας, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται από την άκρα Άγιος Σώστης Φθιώτιδας προς βορρά μέχρι την άκρα Τάπια Φθιώτιδας προς νότο, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.
3.α. Ο Λιμενικός Σταθμός Αγίου Κωνσταντίνου νομού Φθιώτιδας που ιδρύθηκε με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 της αριθ. 11068/7/72/04.08.1972 απόφασηςτου Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών«Περί συστάσεως και καταργήσεως Λιμενικών Σταθμών» (Β΄ 692), μετατάσσεται σε Β΄ Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Στυλίδας, με έδρα τον Άγιο Κωνσταντίνο.
β. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Β΄ Λιμενικού Τμήματος Αγίου Κωνσταντίνου του Λιμεναρχείου Στυλίδας, ηοποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατάνόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. μετην αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται βόρεια απότη άκρα Χιλιομήλι μέχρι την άκρα Καλάμου Φθιώτιδαςπρος νότο, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.
4.α. Το Υπολιμεναρχείο Σκάλας Αταλάντης, που ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 361/1995 «΄Ιδρυση Υπολιμεναρχείου στη Σκάλα Αταλάντης και Α΄ Λιμενικού Τμήματος σ’ αυτό, καθορισμός της περιφέρειας αρμοδιότητας του, μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Αιδηψού σε Λιμεναρχείο και τροποποίηση της περιφέρειάς του»(Α΄ 193), μετατάσσεται σε Γ΄ Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Στυλίδας, με έδρα τη Σκάλα Αταλάντης.
β. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Γ΄ Λιμενικού Τμήματος Σκάλας Αταλάντης του Λιμεναρχείου Στυλίδας, ηοποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατάνόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται βόρεια από την άκρα Καλάμου Φθιώτιδας μέχρι την άκρα Θεολόγου Φθιώτιδας προς νότο, τις νησίδες Αταλάντη, Γάϊδαρος, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.
5. Το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Αρκίτσας του Υπολιμεναρχείου Σκάλας Αταλάντης, που ιδρύθηκε με το άρθρο 2του π.δ. 361/1995 «΄Ιδρυση Υπολιμεναρχείου στη Σκάλα Αταλάντης και Α΄ Λιμενικού Τμήματος σ’ αυτό, καθορισμός της περιφέρειας αρμοδιότητας του, μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Αιδηψού σε Λιμεναρχείο και τροποποίηση της περιφέρειάς του» (Α΄ 193), καταργείται.

6 σχόλια:

 1. ΔΗΜΑΡΧΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΕΙΣΕΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΛΛΑ ΕΧΑΣΕΣ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΕΙΑ ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ? ΜΠΡΑΒΟ ΣΥΝΧΑΡΗΤΙΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΤΗΧΕΙΑ ΣΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ 60% ΤΟΥ ΓΚΛΕΤΣΟΥ ΣΕ ΕΦΑΓΕ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΜΟΥ ΣΥΛΗΠΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑ.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πάλι δούλεψε ο κακαμούκας για πάρτυ μας, χαχαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΝ ΕΙΣΤΕ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ . ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ , ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΑ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς για ποια σχόλια μιλάτε. Πάντως αν δεν είναι υβριστικά ή συκοφαντικά κατά συγκεκριμένου προσώπου δεν τα "κόβουμε". Αν έχει "κοπεί" σχόλιο σας, κάτι δεν γράψατε σωστά. Ξαναδοκιμάστε. Ανασυντάξτε το σχόλιο σας και ξαναδοκιμάστε.

   Διαγραφή
  2. Και δεν είμαστε "φωνή" κανενός. Είμαστε ελεύθερο "βήμα" για όλους. Όποιος έχει να πει κάτι μπορεί να το πει. Εμείς δεν μιλάμε εκ μέρους κανενός.

   Διαγραφή
  3. ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΙΔΑ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΥΤΕ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΤΟ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΕΔΩ ΑΙ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΣΤΕΙΛΑ

   Διαγραφή

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου