Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Αίτημα διενέργειας αυτοψίας σε υδατοκαλλιέργεια
Σας κοινοποιούμε την επιστολή μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και το σχετικό αίτημά μας

Το ΔΣ

ΠΡΟΣ:
1.ΥΠΑΑΤ Δνση Υδατοκαλλιεργειών
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσ-Στ.Ελλάδας Τμήμα Αγρ.
Υποθέσεων
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσ-Στ
Ελλάδας Τμήμα Περιβ/κού και Χωρικού Σχεδιασμού
4. Περιφ. Ενότητα Φθιώτιδας Τμήμα Αλιείας 
ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Λοκρών κ. Ν. Λιόλιο
“με αποκλειστική χρήση e-mail”

Θέμα:Αίτημα διενέργειας αυτοψίας στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας Μπιτσάκος στην Περιοχή Νότιας Λάρυμνας του Δήμου Λοκρών

Σχετικά: Δημοσιεύματα εφημερίδων ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ και ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σας γνωρίζουμε ότι στα σχετικά δημοσιεύματα φιλοξενούνται απόψεις των εκπροσώπων της εταιρίας διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων DIORASIS INTERNATIONAL S.A. η οποία εξαγόρασε την εταιρία Bitsakos Aquaculture S.A. το 2014 και την μετονόμασε σε Philosofish by Bitsakos , σύμφωνα με τις οποίες:

  • από το 2014 έως το 2016 η παραγωγική δυναμική των ψαριών της εν λόγω υδατοκαλλιέργειας αυξήθηκε κατακόρυφα από 1.300 τόνους σε 4.300 τόνους! (ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 24-9-2017 ένθετο Βusiness Stories σελ 13)
  • το 2016 αύξησε την παραγωγή της από 1.300 τόνους σε 4.300 τόνους ψαριών (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 21-9-2017 Επιχειρήσεις σελ.2)
Κατ’ αρχήν, φαίνεται ότι η παραπάνω επένδυση είναι μία ακόμα αναπτυξιακή προσπάθεια στους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς, που διέρχεται η ελληνική οικονομία και μάλιστα από εταιρεία, που εμφανίζεται και δηλώνεται ως αμιγώς ελληνικών συμφερόντων. Και σαν τέτοια πρέπει να είναι πραγματικά αξιέπαινη και καλοδεχούμενη, υπό ορισμένες, βέβαια, αυτονόητες, αλλά και ανυποχώρητες προϋποθέσεις, όπως, όλως ενδεικτικά σημειώνουμε, την πιστή τήρηση της νομιμότητας, την παράλειψη κάθε βλαπτικής, ακόμα και της ελάχιστης, επενέργειας στην υγεία όλων των κατοίκων των περιοχών της δραστηριοποίησής της, της με κάθε τρόπο αποφυγής ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος, θαλάσσιου και χερσαίου, της μη υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων παραγωγής και ρύπανσης κ. ά.

Ωστόσο, από αυτά που διαβάσαμε στον ελληνικό τύπο, μας έχουν δημιουργηθεί πολλά ερωτηματικά και απορίες, αλλά και ακόμα περισσότερες ανησυχίες, για τις οποίες ουδέν αναφέρεται στα πολύ διαφημιστικά δημοσιεύματα.


Συγκεκριμένα, από τις ισχύουσες νόμιμες άδειες μίσθωσης θαλασσίων εκτάσεων και περιβαλλοντικών όρων των μονάδων της εν λόγω υδατοκαλλιέργειας και σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας (Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων και Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στ. Ελλάδας), συνάγεται ότι η συνολική παραγωγή ψαριών είναι 1.245 τον/έτος θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων σε 110 (30+30+50) θαλάσσια στρέμματα, δηλαδή:


1) 387,5 τον/έτος) θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων στη θέση μεταξύ των ακρωτηρίων Δενδρούλια και Γκάτζα, Τ.Κ. Λάρυμνας, Δ.Ε. Οπουντίων του Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ. & Π. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε.» (πρώην «ΓΛΑΥΚΗ Α.Ε.»).

2) 387,5 τον/έτος) θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων στη θέση μεταξύ των ακρωτηρίων Δενδρούλια και Γκάτζα, Τ.Κ. Λάρυμνας, Δ.Ε. Οπουντίων του Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ. & Π. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε.» (πρώην «ΔΕΛΟΥΓΑ Α.Ε.»).

3) 470 τον/έτος θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 50 στρεμμάτων στη θέση «Κορωνιές» της Τοπικής Κοινότητας Λάρυμνας, Δημοτικής Ενότητας Οπουντίων του Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας της εταιρείας «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ. & Π. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε.».

Σημειώνουμε ότι επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με τις ανωτέρω υπηρεσίες και οι αρμόδιοι μας δήλωσαν επίσημα ότι δεν έχει γίνει καμιά τροποποίηση των αδειών των μονάδων υδατοκαλλιέργειας ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ, σε ό,τι αφορά την αύξηση των μισθωμένων εκτάσεων και των δυναμικοτήτων.

Πραγματικά νοιώσαμε τεράστια έκπληξη, πώς, με τις ίδιες εκτάσεις και την ίδια δυναμικότητα των μονάδων της, η εταιρεία κατόρθωσε το ακατόρθωτο, δηλαδή να υπερτριπλασιάσει (σχεδόν να τετραπλασιάσει) την ετήσια παραγωγή της, χωρίς ανάλογη επέκταση των εγκαταστάσεων της.

Και μας κατέλαβε, ακόμα, φόβος και τρόμος και με τη σκέψη και μόνο ότι αυτό το ακατόρθωτο … κατόρθωμα το πραγματοποίησε στους ίδιους παραπάνω χώρους και εγκαταστάσεις της, για τις οποίες, η άδεια λειτουργίας που της έχει χορηγηθεί, της επιτρέπει παραγωγή, μόλις και μόνον 1.245 τόνων αλιευμάτων ετησίως.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό, πέρα από το ότι απαγορεύεται, δεν μπορεί να είναι αλήθεια και ότι ενδεχομένως κάποιο σφάλμα έχει εμφιλοχωρήσει στους υπολογισμούς της.

Όμως σε περίπτωση που αληθεύουν τα προαναφερόμενα σχετικά δημοσιεύματα, προκύπτουν θέματα νομιμότητας της λειτουργίας των παραπάνω μονάδων της, αλλά πρωτίστως και περιβαλλοντικής λαίλαπας και απροσδιορίστων συνεπειών, όχι μόνον υποβάθμισης της περιοχής, αλλά και σχεδόν καταστροφής της.

Εξ άλλου προκύπτουν και ερωτήματα για το πώς υπερτριπλασιάστηκε η παραγωγή των ψαριών από 1245 τόνους σε 4.300 τόνους, χωρίς να γνωρίζουν οι καθ` ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, με ποιες διαδικασίες και με ποιες άδειες.

Μας διακατέχει, πάντως, και μας απασχολεί η καθόλα εύλογη απορία, πώς και δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη των υπηρεσιών σας, καθώς και άλλων κρατικών υπηρεσιών (Λιμενικού, Αστυνομίας κ.ά.) η παραπάνω, αν είναι αλήθεια όλα τα προαναφερόμενα, τεράστια, σε έκταση, σε μέγεθος και σε συνέπειες, παρανομία των υπευθύνων, οι οποίοι, μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να εκδηλώνουν προπετώς και δημόσια, την υπερηφάνειά τους, για τα «επιτεύγματά» τους.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε να γίνει πάραυτα και χωρίς καθυστέρηση και χρονοτριβή, αυτοψία στις μονάδες της υδατοκαλλιέργειας ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει και αν είναι αληθινά όλα όσα οι ίδιοι οι εκπρόσωποί της φέρονται να δήλωσαν και να ανέπτυξαν στους εκπροσώπους του τύπου και στη συνέχεια να ενεργηθούν από την Υπηρεσία σας τα νόμιμα
Παράκληση να μας κοινοποιηθεί η έκθεση αυτοψίας

Για το ΔΣ

Η πρόεδρος
Νανά Τσούμα Κακαβούλη

Ο γεν γραμματέας
Δημήτρης ΜαούνηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου