Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ, ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

[ Του Ματθαίου Σκούρα ]

Στη  συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Μακρακώμης, την 02/04/2015 η Δημοτική Αρχή συνεπικουρούμενη και από τον επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης που αποδείχτηκε «Βασιλικότερος του Βασιλέως» και ανέλαβε την  τεκμηρίωση αντί, αλλά και υπέρ του Δημάρχου, με πρόφαση τον εξορθολογισμό των τελών ύδρευσης και με προκλητική αδιαφορία για την οικονομική κατάσταση των δημοτών της, επέβαλε υπερβολικές, αδικαιολόγητες, απαράδεκτες και  δυσβάστακτες αυξήσεις των τελών ύδρευσης στο Δήμο Μακρακώμης.
    
Επισημαίνουμε ότι είχαν προηγηθεί στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Μακρακώμης, την 05/12/2014  σημαντικές αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού και επιβλήθηκε νέος φόρος στα ακίνητα ( Δημοτικό Χαράτσι – ΕΝΦΙΑ ).
    
Η συνεδρίαση για την συζήτηση του θέματος «Περί εξορθολογισμού των τελών ύδρευσης» που αφορούσε την αναπροσαρμογή συντελεστών ανταποδοτικών τελών ύδρευσης για το έτος 2015, άρχισε με μία έκπληξη.
    
Συγκεκριμένα ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Συρράφος Ξενοφώντας δήλωσε ότι δεν ψήφισε την υπ΄ αριθμόν 31/2015 σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης.  Κατά συνέπεια  η παραπάνω εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισήχθη το θέμα στο Δ.Σ. προς ψήφιση ανακριβώς και παραπλανητικά (πολιτικός εκβιασμός με δημιουργία τετελεσμένων;) ή εκ παραδρομής αναφέρει ότι είναι ομόφωνη καθόσον όπως αποδείχθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης  ο κ.  Συρράφος καταψήφισε την εισήγηση και μάλιστα δήλωσε ότι και κατά την συζήτηση στην οικονομική επιτροπή είχε δηλώσει ότι θα τοποθετηθεί στο Δ.Σ.
    
Η δημοτική παράταξή μας ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ αντέδρασε έντονα στις προκλητικές και αδικαιολόγητες αυξήσεις. Μάλιστα καθ’ υπερβολή και παραβολικά ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Διαμαντής χαρακτήρισε ότι αυτές επιβάλλονται με μνημονιακές πρακτικές συγκυβέρνησης  με τους επικεφαλής των δύο παρατάξεων τους οποίους όχι μόνο δεν ακολούθησε το  σύνολο των συμβούλων τους αλλά αντέδρασαν δυναμικά με την σύμπραξη και των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων.
    
Στη συνέχεια  κ. Διαμαντής Νικόλαος τοποθετούμενος ουσιαστικά ανέδειξε ότι, μία απόφαση για τον εξορθολογισμό των τελών ύδρευσης προκειμένου αυτή να είναι ορθά τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη εκτός των άλλων θα έπρεπε να αναφέρεται και να προκύπτει κατ΄ αρχάς από τον εξορθολογισμό των δαπανών ύδρευσης και την εφαρμογή των κανόνων χρηστής Διαχείρισης και στην συνέχεια να επαναϋπολογίζει τα τέλη με την προκύπτουσα νέα κατάσταση επί των αρχών της ανταποδοτικότητας και της ορθής και συνετής χρήσης λαμβάνοντας βασικά υπόψη ότι το νερό είναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ  και όχι αντικείμενο εκμετάλλευσης και πλουτισμού εις βάρος των συνδημοτών μας.
    
Αντί αυτού ο Δήμος χωρίς να καταβάλει καμία προσπάθεια για την ορθή και χρηστή διαχείριση, έρχεται να καταργήσει και την δίκαιη μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη κλιμάκωση των τελών, στη βάση των υπερκαταναλώσεων  καθόσον με αυτό τον τρόπο η υπερκατανάλωση που γίνονταν και θα γίνεται  με σκοπό την εκμετάλλευση (εμπορία από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πότισμα καλλιεργειών, κήπων, γκαζόν κλπ) έρχεται να εξομοιωθεί με την κατανάλωση του απλού οικιακού χρήστη καταστρατηγώντας την αρχή της ανταποδοτικότητας και της Δίκαιης και αντικειμενικής επιβάρυνσης.
    
Επιπλέον επισήμανε ότι οι αιτιάσεις που αναδειχτήκαν  κατά την συζήτηση από τους αρμόδιους Υπαλλήλους μετά από αίτημα Δημοτικών Συμβούλων που υπερψήφισαν την πρόταση ότι ορισμένοι κλέβουν νερό με αντίστροφους μετρητές, με παροχές χωρίς μετρητές κλπ αντί να αποτελέσουν αντικείμενο του εξορθολογισμού και της ορθής και χρηστής διαχείρισης προς θεραπεία του προβλήματος με σκοπό την μείωση των δαπανών και κατ΄ επέκταση και των τελών, έκαναν την εξαίρεση (παρανομία και έλλειψη ελέγχου) κανόνα  και την παρανομία άλλοθι προκειμένου να επιβάλουν αυξήσεις και να αιτιολογήσουν την απόφασή τους.
    
Αντί λοιπόν η Δημοτική Αρχή να θεραπεύσει  την αδικία, που πράγματι υπήρχε σε βάρος των συνδημοτών μας του πρώην Δήμου Σπερχειάδας που πλήρωναν υψηλά τέλη, επί των αρχών που αναφέραμε  έρχεται να επιβαρύνει έναν μεγάλο αριθμό συνδημοτών μας χωρίς αιτιολογία  με αυξήσεις επί της κατανάλωσης που υπερβαίνουν το 100% και δυστυχώς φτάνουν μέχρι και 233% ενώ παράλληλα ωφελούνται με την κατάργηση της κλιμάκωσης οι υπερκαταναλωτές οι οποίοι συνήθως εκμεταλλεύονται το κοινωνικό αγαθό του νερού εις βάρος τελικά των απλών οικιακών χρηστών.
    
Μάλιστα κλείνοντας την εισήγησή του ο κ. Διαμαντής πρότεινε για πραγματικό και ουσιαστικό εξορθολογισμό και για θεραπεία της παραπάνω αδικίας για το πρώτο εξάμηνο του 2015 οι συνδημότες μας του πρώην Δήμου Σπερχειάδας να πληρώσουν τέλη όπως και του πρώην Δήμου Μακρακώμης. Στην συνέχεια να γίνει καταγραφεί και θεραπεία των παρανομιών και λαμβάνοντας υπόψη τις καταναλώσεις και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε ορεινές τοπικές κοινότητες και σε τοπικές κοινότητες με πηγές να διαμορφωθεί ένα ενιαίο  τιμολόγιο για όλο το Δήμο που για καταναλώσεις κάτω από 100 m3 να είναι 0,05 έως 0,15 λεπτά του ευρώ και στην συνέχεια να υπάρχει κλιμάκωση ανάλογη της κατανάλωσης.
       
Τέλος με πλειοψηφία 13 υπέρ, με την υπερψήφιση της εισήγησης από 2 Συμβούλους, κ.κ. Νικόλαο Τζιβελέκα και Γεώργιο  Γόνη, της μείζονος μειοψηφίας και 7 κατά με την καταψήφιση της εισήγησης και από 2 Συμβούλους της πλειοψηφίας, κ.κ. Συρράφο Ξενοφώντα και Διονύση Κυριόπουλο, ψηφίστηκε η σχετική  εισήγηση.
     
Μετά από την παραπάνω εξέλιξη οι, Κοντογεώργος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Διαμαντής Νικόλαος, Γραμματέας Δ. Συμβουλίου, Μίχου-Κατσαβριά Μαρία, Χαντζής Γεώργιος, Μπογιατζής Γιάννης, Συρράφος Ξενοφών, Σκούρας Ματθαίος, Πάσουλας Χρήστος, Δημοτικοί Σύμβουλοι και  πρόεδροι  Τοπικών Συμβουλίων προσέφυγαν κατά της παραπάνω απόφασης ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας .
                                                                    

Για την ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Ματθαίος Γρ. Σκούρας       

1 σχόλιο:

  1. Βγάζω το καπέλο στον κύριο Σκούρα. Είναι πραγματικά από τους ελάχιστους που δεν κρύβονται και καταθέτουν οι ίδιοι προσωπικά τις απόψεις τους δημόσια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου