Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Χρήστος Σταϊκούρας: Απολογισμός Έργου για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

  
  
Έχω τη σταθερή πεποίθηση ότι:

α. η Φθιώτιδα πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να συμμετάσχει ενεργά στη νέα ανταγωνιστική περίοδο που ήδη έχει ανοίξει μπροστά μας,

β. η τακτική κοινωνική λογοδοσία αποτελεί υποχρέωση όσων εργάζονται ως εκπρόσωποι των πολιτών στις δημόσιες υποθέσεις ή/και ασκούν εφαρμοσμένη πολιτική,

γ. οι πολίτες πρέπει να συγκρίνουν και να αξιολογούν μετρήσιμα πεπραγμένα.

Με βάση τα ανωτέρω, παραθέτω συνοπτικά το έργο που πραγματοποιήθηκε στη Φθιώτιδα σε 4 τομείς (Εκπαίδευση/Έρευνα/Καινοτομία, Υγεία, Αθλητισμός, ΛΑΡΚΟ), κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από ΝΔ/ΠΑΣΟΚ σε αντιπαραβολή με την περίοδο διακυβέρνησης από ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.1. Τομέας Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας

Iούλιος 2012–Δεκέμβριος 2014

 Ίδρυση Σχολής Θετικών Επιστημών στη Λαμία, υπαγόμενης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Άμεση λειτουργία δύο Τμημάτων:

 Υφιστάμενο Τμήμα «Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική».

 Νέο Τμήμα «Πληροφορικής».

 Ίδρυση και λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική».

 Ένταξη, διά Νόμου, της Λαμίας στον εθνικό χάρτη Έρευνας και Καινοτομίας.

 Ίδρυση «Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογικής και Επιχειρηματικής Καινοτομίας – ΕΤΕΚ» στην Κεντρική Ελλάδα:

 «Δίκτυο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας».

 Παράρτημα του «Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» με έδρα στη Λαμία.

 Εύρεση κατάλληλου χώρου, έκτασης 106 στρεμμάτων, στην περιοχή της πρώην ΠΑΒΥΠ, για τη δημιουργία σύγχρονων κτιριακών υποδομών για πανεπιστημιακή εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία:

 Κάλυψη κόστους μετεγκατάστασης των υποδομών του Στρατοπέδου (950.000 ευρώ).
Φεβρουάριος–Αύγουστος 2015

‒ Απολύτως καμία ενέργεια.

‒ Η Κυβέρνηση αμφισβήτησε την αναγκαιότητα λειτουργίας της Σχολής Θετικών Επιστημών στη Λαμία (βλ. απάντηση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, 8 Ιουνίου 2015) και ανέστειλε τη συγκρότηση και λειτουργία των δομών Έρευνας και Καινοτομίας.

‒ Η μεταβίβαση της έκτασης για την έναρξη δημιουργίας υποδομών δεν έχει προχωρήσει, παρά το γεγονός ότι οι πόροι που είχαν εξασφαλιστεί το 2014 παραμένουν διαθέσιμοι (βλ. «Χορήγηση Πιστώσεων από το Αποθεματικό», Υπουργείο Οικονομικών, 24 Ιουλίου 2015).

  
2. Τομέας Υγείας

Iούλιος 2012–Δεκέμβριος 2014

 Ενισχύθηκαν οι μονάδες υγείας με προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού (9 άτομα ως ιατρικό προσωπικό στη Φθιώτιδα, 2 άτομα ως ιατροί κλάδου ΕΣΥ, 24 άτομα ως επικουρικό ιατρικό προσωπικό, 3 άτομα ως μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό και 6 άτομα ως βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό).

 Επιχορηγήθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας με επιπλέον πιστώσεις, εκτός Προϋπολογισμού, από το Αποθεματικό της χώρας, ύψους 640.000 ευρώ (290.000 στις 20 Δεκεμβρίου 2013 και 350.000 ευρώ στις 23 Σεπτεμβρίου 2014).

 Επιχορηγήθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας με 14,4 εκατ. ευρώ το 2014, εκ των οποίων, τα 6,6 εκατ. ευρώ διατέθηκαν το 1ο εξάμηνο του 2014.

 Θεσμοθετήθηκε ο νέος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, που προβλέπει την ανάπτυξή του, με αύξηση του αριθμού των κλινών και με ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Φεβρουάριος–Αύγουστος 2015

‒ Το Γενικό Νοσοκομείου Λαμίας, από τον Ιανουάριο, λειτουργεί χωρίς Διοικητή.

‒ Επιχορηγήθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας με 2,5 εκατ. ευρώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2015 (το 38% της αντίστοιχης περυσινής επιχορήγησης).


3. Τομέας Αθλητισμού

Iούλιος 2012–Δεκέμβριος 2014

 Εντάχθηκε, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ως νέο έργο, η «Κατασκευή Στεγάστρου Δ.Α.Κ. Λαμίας», με προϋπολογισμό 170.000 ευρώ (24 Δεκεμβρίου 2014).

 Αυξήθηκε, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο Προϋπολογισμός του έργου «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα», κατά περίπου 109.000 ευρώ και διαμορφώθηκε στα 934.890 ευρώ (24 Δεκεμβρίου 2014).

Φεβρουάριος–Αύγουστος 2015

‒ Δεν υπήρξε πρόταση από τον φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για το έργο «Κατασκευή Στεγάστρου Λαμίας» (βλ. απάντηση Υπουργείου, 7 Αυγούστου 2015). Συνέπεια το έργο να μην ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2015.

‒ Δεν υπήρξε πρόταση από τον φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για το έργο «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα» (βλ. απάντηση Υπουργείου, 17 Ιουλίου 2015). Συνέπεια το έργο να μην ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2015.


4. ΛΑΡΚΟ

Iούλιος 2012–Δεκέμβριος 2014

 Επεκτάθηκε η σύμβαση μίσθωσης των μεταλλευτικών παραχωρήσεων του Δημοσίου στην εταιρεία και παρατάθηκε η απόρριψη των μεταλλευτικών σκουριών του εργοστασίου στη θαλάσσια περιοχή του Βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου.

 Εκταμιεύθηκε ποσό επιστροφής φόρου ύψους 22,2 εκατ. ευρώ (12 Αυγούστου 2013).

 Αποφασίστηκε, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ, η παροχή εκπτώσεων στην τιμή του ρεύματος, προσωρινής διάρκειας 2 ετών, σε εταιρείες υψηλής τάσεως και κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, μεταξύ των οποίων η ΛΑΡΚΟ.

 Καθιερώθηκε η απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και της ηλεκτρικής ενέργειας του κωδικού που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία, απαλλαγή η οποία αφορά και τη ΛΑΡΚΟ.
Φεβρουάριος–Αύγουστος 2015

‒ Δεν ελήφθη καμία απόφαση για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της εταιρείας. Το μόνο που έγινε πρόσφατα είναι η αλλαγή της Διοίκησης της Εταιρείας.

5 σχόλια:

 1. ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ. ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣΕΤΡΕΧΑΝ ΓΙΑ ΛΥΣΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥΣ. ΔΟΥΛΕΨΕ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΝ ΚΑΙ ΕΓΩ Η ΚΑΙ ΕΣΥ(χωρις να σε ξερω)ΕΙΧΑΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΝΗ ΙΣΩΣ ΚΑΙ Ο ΟΜΠΑΜΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΤΑΝ
  ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ
  ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΜΩΣ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΤΟΝ ΘΕΛΩ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΤΟ ΔΕ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΜΑΣ. ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥΣ Η ΑΝΕΡΓΙΑ Η ΦΤΩΧΙΑ Η ΠΕΙΝΑ Η ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟ ΚΛΕΨΙΜΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
  ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ ΕΣΕΝΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΣΕ ΑΓΓΙΞΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΡΕΙΣ ΤΟ ΘΥΜΙΑΤΟ
  ΤΑ ΙΔΙΑ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η αχαριστία, η ζήλια και η εμπάθεια δεν γνωρίζουν όρια.

   Διαγραφή
 3. Ο κυριος αυτος ηταν διπλα σε λιγους και οχι σε ολους τους πολιτες και κυριως ψηφοφορους του στη φθιωτιδα. Σε επαιρναν τηλεφωνα προεκλογικα και μετα δεν μπορουσες να τους βρεις πουθενα μονο στη τηλεοραση τους ξαναεβλεπες. Τα δικα τους παιδακια μονο ειχαν τις καλες προσβασεις...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ζεις ακόμη πολύ πίσω... στο '70 και το '80... Πολλά έχουν αλλάξει και δεν το έχεις πάρει χαμπάρι ακόμη... Συγχρονίσου με την πραγματικότητα...

   Διαγραφή

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου