Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ


Κατατέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή, µετά από εκτενή διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, το Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών.

Με το προτεινόµενο Σχέδιο Νόµου επιχειρείται ουσιαστική παρέµβαση στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών, καθώς οι µέχρι σήµερα νοµοθετικές ρυθµίσεις δεν προέβλεπαν επαρκώς τις προϋποθέσεις, για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κλάδου και τις κατευθύνσεις για το µελλοντικό προσανατολισµό ανάπτυξης και καινοτοµίας, για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της αλιευτικής παραγωγής της χώρας.
Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο στηριζόταν σε νοµοθετήµατα (Νόµους, ΚΥΑ, ΥΑ κλπ.) και εγκυκλίους, τα οποία είναι αποσπασµατικά και συχνά δηµιουργούσαν ασάφειες ή και συγκρούσεις αρµοδιοτήτων µεταξύ των εµπλεκοµένων Υπηρεσιών. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις για την έκδοση µιας άδειας ενδέχεται να εµπλέκονται 15 διαφορετικές υπηρεσίες.

Με το παρόν Νοµοσχέδιο, καθορίζεται το θεσµικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη του τοµέα των υδατοκαλλιεργειών, για την επίτευξη θετικού ισοζυγίου αλιευτικών προϊόντων και θα εξασφαλίσει την µακροπρόθεσµη κερδοφόρο βιωσιµότητα των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της αειφόρου λειτουργίας τους. Παράλληλα, θα συµβάλλει στη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας της εθνικής µας ακτογραµµής, ενώ θα προάγει συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας µας, όπως η ποιότητα.
Επιπλέον, καθορίζονται οι κανόνες, προκειµένου να απλουστευθούν οι διαδικασίες, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της υπεύθυνης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, του ειδικού χωροταξικού πλαισίου και την εφαρµοζόµενη πολιτική, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ε.Ε. Το περιβάλλον και η σχέση της δραστηριότητας µε άλλες χρήσεις γης της παράκτιας ζώνης έχουν κεντρική θέση στο προτεινόµενο Σχέδιο Νόµου.
Η δηµιουργία και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης της δραστηριότητας θα πραγµατοποιείται µε την τεκµηρίωση ότι η παράκτια ζώνη αξιοποιείται πληρέστερα µε την εγκατάσταση διαφόρων µορφών υδατοκαλλιέργειας, συγκριτικά µε άλλες χρήσεις, για την αρµονική συνύπαρξή της µε τις λοιπές οικονοµικές και κοινωνικές δραστηριότητες.
Προτεραιότητα του ΥπΑΑΤ αποτελεί η προώθηση µιας βιώσιµης, οικονοµικά και θεσµικά, πολιτικής πρότασης για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισµό του τοµέα των υδατοκαλλιεργειών, κυρίως του συστήµατος αδειοδότησης των µονάδων υδατοκαλλιεργειών, που θα συµβάλλει στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.

Ειδικότερα, µε το προτεινόµενο Σχέδιο Νόµου ορίζονται τα εξής:
• Θεσµοθετείται το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ).
• Συνίσταται Εθνικό Συµβούλιο Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥ∆).
• Καθορίζεται η διαδικασία παραχώρησης χρήσης υδάτινων εκτάσεων.
• Καθορίζονται οι διαδικασίες αναµίσθωσης, επέκτασης και µετεγκατάστασης των µονάδων υδατοκαλλιέργειας.
• Ορίζονται οι περιορισµοί στη µίσθωση θαλάσσιων και λιµναίων υδάτινων εκτάσεων καθώς και θέµατα που αφορούν στο µίσθωµα θαλάσσιων και λιµναίων υδάτινων εκτάσεων.
• Καθορίζονται οι υποχρεώσεις του µισθωτή και οι περιπτώσεις λύσης των συµβάσεων µίσθωσης.
• Ρυθµίζεται η διαδικασία παραχώρησης δηµόσιων χερσαίων εκτάσεων.
• Τίθενται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας υδατοκαλλιέργειας.
• Ορίζεται η διαδικασία ανανέωσης – τροποποίησης, ανάκλησης αναστολής της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας υδατοκαλ-
λιέργειας.
• Καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις.

Το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο θα το δούμε σύντομα.  Στο θέμα της απλούστευσης της διαδικασίας έκδοσης αδειών θα πρέπει να δούμε το ποιος θα τις εκδίδει και κατά πόσο θα λαμβάνονται υπόψη οι δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου