Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Συνεδριάζει την Πέμπτη 31/3, το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών
Δ Η Μ Ο Σ  ΛΟΚΡΩΝ                                          Αταλάντη  17/3/2016
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ               
                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 2978
                                      
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 3/2016
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου   
       
       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 31 Μαρτίου 2016  ημέρα Πέμπτη   και  ώρα  19.30  μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1,2/2016

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 2ο  : Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
                                         (Εισηγητής ο Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 3ο  : Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης
                                         (Εισηγητής ο Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 4ο  : Πρόσληψη ναυαγοσωστών
                                         (Εισηγητής ο Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 5ο  : Περί ακυρώσεως μη εξοφληθέντων οικονομικών ενταλμάτων οικ. Έτους 2015 
                                         (Εισηγητής ο Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 6ο :  Επί αποφάσεως αριθ. 8/27/2016 Ο.Ε. περί άγονου διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων  
                                       (Εισηγητής ο Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 7ο  : Επί αποφάσεως αριθ.  8/25/2016 Ο.Ε. περί άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας
              κτημάτων ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
                                          (Εισηγητής ο Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 8ο  : Επί αποφάσεως  2/18/2016  ΝΠΔΔ  Πολιτισμού και Αθλητισμού  περί Αναμορφώσεως προϋπολογισμού.
                    (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κος. Ιωάννης Χριστοφόρου)

Θέμα 9ο  : Έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.
                           (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 10ο : Μεταβολές Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2016-2017
                (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

Θέμα 11ο : Μεταβολές Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2016-2017
                (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 12ο : Απόδοση ποσού για δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικής σύμβασης.
                                         (Εισηγητής ο Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 13ο  : Ανανέωση ετήσιας συνδρομής στην Ελληνική Εταιρεία της φύσης.
                    (Εισηγητής ο Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)   
                                       
Θέμα 14ο : Καθορισμός μέγιστου αριθμού επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών 2016 ,
                 β) Σύσταση τριμελούς επιτροπής διενέργειας κληρώσεων           
                    (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 15ο  : Επί αιτήσεων αγοράς οικογενειακού τάφου
                    (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος. Βασίλειος Καρατράντος)

Θέμα 16ο : Δωρεάν παραχώρηση οικογενειακού τάφου.
                  (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος. Βασίλειος Καρατράντος)

Θέμα 17ο : Πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2016
                   (Εισηγητής ο Πρ/νος Τμήματος  Περιβάλ. ,Πολιτ.προστασίας και Πρασίνου κος Ιωάν.Ματθαίου )

Θέμα 18ο: Επί αιτήσεων παροχής ύδρευσης  εκτός σχεδίου πόλης .   
                (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος. Βασίλειος Καρατράντος)

Θέμα 19ο : Διαδικασία καταβολής  του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων ( άρθρο 3 Ν.1080/80 ).
                (Εισηγητής  η Πρ/νη τμήματος Εσόδων,περιουσίας & Ταμείου  κα Βασιλική Ανέστη ).

Θέμα 20ο : Ορισμός εκπροσώπου στη Γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης  απομάκρυνσης  ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
                    (Εισηγητής  η  Αντιδήμαρχος κα. Ιωάννα  Θεοδοσίου )

Θέμα 21ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016.
                        ( Εισηγητής ο Δήμαρχος κος Νικόλαος  Λιόλιος ).

Θέμα 22ο : Άρση χαρακτηρισμού οικοπέδων  Δ.Κ  Λιβανατών  που είχαν χαρακτηρισθεί ως χώρος ανέγερσης Δημοσίων και Δημοτικών καταστημάτων
                  (Εισηγητής  η  Αντιδήμαρχος κα Ιωάννα  Θεοδοσίου )
  
Θέμα 23ο : Τοποθέτηση ελαστικών κολωνακίων αποτροπής στάθμευσης  στη  Δ.Κ  ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ.
                 ( Εισηγητής   ο Πρόεδρος  Δ.Κ  ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  κος Ανέστης Κατσούλης).


                                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                              ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ

ΚΟΙΝ.:                                                                                 
1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ                                                                  έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                           
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.        
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                              
4) Σωματεία, Συλλόγους.
Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση

των Δημοτικών Συμβούλων.                                                                             

      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου