Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Ν.Διαμαντής: Ο αγώνας δίνεται από την θέση του Δημοτικού Συμβούλου στην οποία και παραμένω  Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

Μετά από την παραίτηση μου από τη θέση του Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μακρακώμης αναπτύχτηκε δημόσιος διάλογος στον οποίο ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριαζής Γεώργιος και ο Δήμαρχος κ. Παπαευθυμίου Ευθύμιος σε ραδιοφωνικές τους συνεντεύξεις στον Lamia FM 1 παραδέχθηκαν  ότι το σύνολο των καταγγελιών μου ισχύουν, απλά προσπάθησαν να υποβαθμίσουν την σημασία τους.
  
Συγκεκριμένα ο κ. Δήμαρχος:
 
Παραδέχτηκε ότι δεν είχε απαρτία στο Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο μεταξύ των θεμάτων ήταν και αυτό της συγκρότησης  της επιτροπής για την καταμέτρηση της αποθήκης.
 
Παραδέχθηκε ότι κατά την διάρκεια της οικονομικής επιτροπής το «δωράκι» που δέχτηκε ήταν κατά δήλωση του δύο ημερολόγια, παραβλέποντας βέβαια το γεγονός ότι αυτό έγινε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής με συναφή θέματα.
 
Παραδέχθηκε  ότι έχουν γίνει διαφοροποιήσεις στον προϋπολογισμό που στάλθηκε στην περιφέρεια για έγκριση αλλά απέδωσε αυτές σε διαφοροποιήσεις που έγιναν ο μεν πρόεδρος ότι έγιναν κατά την διάρκεια της συζήτησης επί του προϋπολογισμού, ο δε Δήμαρχος ότι έγιναν επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο «εξουσιοδότησε» τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου να  κάνουν τις διαφοροποιήσεις γενικά και αόριστα.  
 
Όπως όμως προκύπτει από το απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. καμία διαφοροποίηση δεν έγινε δεκτή κατά την διάρκεια της συζήτησης από το Δ.Σ.  ούτε δόθηκε εξουσιοδότηση προς τις οικονομικές υπηρεσίες να προβούν σε διαφοροποιήσεις. Καθόσον ρητά αναφέρεται στο απόσπασμα της απόφασης του Δ.Σ. ότι : «Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου για το έτος 2016 όπως τελικά διαμορφώθηκε μετά την παραπάνω εισήγηση και που αναλυτικά εμφανίζει….».
 
Δηλαδή ψηφίζει τον προϋπολογισμό, όπως διαμορφώθηκε με την εισήγηση, σχέδιο της οποίας μας είχε παραδοθεί και όχι όπως αυτός διαφοροποιήθηκε κατά την συζήτηση και συγκεκριμένα με τις τροποποιήσεις επί του σχεδίου. Γεγονός το οποίο υποχρεωτικά θα έπρεπε να φαίνεται και στο σχετικό απόσπασμα της απόφασης εάν προέκυπταν τροποποιήσεις κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού.  
 
Εξάλλου αδιάψευστος μάρτυρας είναι και το σχετικό βίντεο της συνεδρίασης από το Fonografos.Net, ο οποίος και καταγράφει το σύνολο των συνεδριάσεων του Δ.Σ. το οποίο και επικαλούμαι δημόσια.
 
Επιπλέον σχετικά με το γεγονός ότι «παραιτούμαι» και δεν κάθομαι να παλέψω θα ήθελα να επισημάνω στον κ. Δήμαρχο ότι όπως αυτός χαρακτηριστικά ανέφερε στην συνέντευξη του η θέση του Γραμματέα είναι : «τυπική και χωρίς καθήκοντα και σοβαρές αρμοδιότητες» κατά συνέπεια τι αγώνα να δώσω από αυτή τη θέση;;!!
 
Ο αγώνας δίνεται από την θέση του Δημοτικού Συμβούλου στην οποία και παραμένω.  Ακόμα όμως και από αυτή την «τυπική και χωρίς αρμοδιότητες θέση» κατά την προηγούμενη θητεία μου, είχα υποβάλει πρότυπο σχέδιο εισήγησης θεμάτων στο Δ.Σ., πάρθηκε ομόφωνη απόφαση να γίνονται με αυτόν τον τρόπο οι εισηγήσεις, αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκε.
 
Όσο για το γιατί δεν είχα παραιτηθεί στην προηγουμένη θητεία μου, θα ήθελα να υπενθυμίσω στην κ. Δήμαρχο ότι το Δ.Σ. υπό την Προεδρία του αείμνηστου Καρατζίκου αλλά και του κ. Φαρρή λειτουργούσε πολύ καλύτερα από ότι λειτουργεί σήμερα.  Αξία δε στην παραίτηση μου και του αγώνα μου, δίνει και το γεγονός της παραδοχής του κ. Δημάρχου στην σχετική του συνέντευξη ότι θα τεθεί εκ νέου  θέμα για τα τέλη ύδρευσης στο Δ.Σ. προκειμένου αυτά να μειωθούν. 
 
Τέλος θα ήθελα να επισημάνω στον κ. Δήμαρχο ότι το υστερόγραφο στην παραίτηση μου έγινε πραγματικά για να καταδείξω ότι, τον τιμώ ως άνθρωπο και ως προσωπικότητα, ασχέτως του γεγονότος ότι η πολιτική του δράση κατά την άποψη μου  είναι ανεπαρκής και ατελέσφορη για το Δήμο μας. Δεν αισθάνθηκα καμία ανάγκη για να καλυφτώ νομικά, καθόσον το Σύνταγμα και η Νομολογία προστατεύουν απόλυτα την πολιτική δράση των Ελλήνων πολιτών για το λόγο αυτό, αν νομίζει ότι δεν άξιζε την αναφορά και την τιμή που τρέφω στην προσωπικότητά του, μπορώ και να την αποσύρω.  
 
Στο παρόν επισυνάπτετε και το απόσπασμα της απόφασης του Δ.Σ. για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2016.
 


Νικόλαος Γ. Διαμαντής

Δημοτικός Σύμβουλος  Δήμου Μακρακώμης

 Παραίτηση κ. Νικολάου Διαμαντή από την Θέση του Γραμματέα ΔΣ του Δήμου Μακρακώμης:                                                                                                                               

 29/02/2016

Προς:
           Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μακρακώμης
           κ. Κυριαζή Γεώργιο
            Δήμαρχο  κ. Παπαευθυμίου Ευθύμιο
            κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Θέμα: Παραίτηση από τη θέση του Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης. 

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Δήμαρχε, κες& κοι. Δημοτικοί Σύμβουλοι

Η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου κυρίως με ευθύνη του Δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από πολλούς από εμάς αλλά και από μέρους μου προσωπικά, παραμένει προβληματική, αναποτελεσματική και κυρίως προσχηματική, απλά και μόνο για την τήρηση της τυπικότητας στην λήψη των αποφάσεων. Δεν τηρούνται οι βασικές αρχές λειτουργίας του όπως αυτές προβλέπονται από το γράμμα του νόμου αλλά και το πνεύμα αυτού, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί μεθοδευμένα από εσάς, από κατεξοχήν αποφασιστικό όργανο του Δήμου(άρθρο 65 Ν.3852/10)  σε «κολυμβήθρα του Σιλωάμ» στην κακοδιαχείριση του Δήμου  και άλλοθι για κάθε είδους παρατυπία του  Δημάρχου. Ο οποίος επισημαίνουμε ότι είναι εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δ.Σ. ( άρθρο 58 παρ. 1α Ν3852/10 )
Ιδιαίτερα η διοίκηση του Δήμου εφαρμόζει πρακτικές  που χαρακτηρίζονται από αλαζονεία και το σύνδρομό της ύβρεως. Αντιδήμαρχοι αντί να υπηρετούν θεσμικά τον ρόλο τους, διακατέχονται από τις συμπεριφορές του «Άρχοντα» και του «Επικυρίαρχου»  στη λογική του : «θα γίνει ότι θέλω εγώ, όπως θέλω εγώ, όποτε θέλω εγώ, με όποιον θέλω εγώ, με υλικά από όπου θέλω εγώ και τελικά εγώ θα σας πληρώσω…». Καθόσον είναι σίγουρο ότι   λεφτά και διαθέσιμοι για να ψηφίσουν στο Δ.Σ. τα εικονικά έργα, υπάρχουν (βλ. καθαριότητα Αγ. Γεωργίου, έργα Τσούκας, Μάκρης κλπ.) 
Κατ΄ εξακολούθηση  παραβιάζονται τα ελάχιστα χρονικά όρια που απαιτούνται για την σύγκλιση του Δ.Σ. ,  δεν τηρούνται οι διαδικασίες και οι χρόνοι ομιλιών των εισηγητών και των συμβούλων. Κατ’ επανάληψη παρατηρήθηκαν παρεμβάσεις αντεγκλήσεις και απειλές από παραβρισκόμενους πολίτες εις βάρος δημοτικών συμβούλων και εμού προσωπικά. Το ίδιο θέμα, πολλές φορές, επανέρχεται για συζήτηση λόγω πλημμελειών στην εισήγηση. Οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος είναι θέματα σε κάθε συνεδρίαση και πολλές φορές γίνονται έκτακτες συνεδριάσεις με θέματα μόνο αυτά.  Ενώ δεν τηρείται καμία αρχή, ως προς τις ημέρες και ώρες συνεδρίασης με αποτέλεσμα να συνεδριάζουμε πολλές φορές σε εργάσιμές ώρες (συνήθως μεσημέρι και περί ώρα 13:00) με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να παραβρεθούν οι  εργαζόμενοι και οι ασκούντες επάγγελμα Δημοτικοί Σύμβουλοι και πολύ περισσότερο οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι που κατοικούν εκτός της έδρας του Δήμου, όπως έχουν νόμιμό δικαίωμα.
Επιπλέον ο Πρόεδρος και η Δημοτική Αρχή αρνούνται να υλοποιήσουν ειλημμένες αποφάσεις   του Δημοτικού Συμβούλιου πχ. «Απόφαση για συζήτηση του θέματος για κατάργηση του Δημοτικού ΕΝΦΙΑ.», «Συζήτηση θέματος για επανακαθορισμό και επαναπροσδιορισμό των τελών ύδρευσης» « Εφαρμογή πρότυπου στην εισήγηση θεμάτων», όπως αυτές έχουν  ψηφιστεί ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Αντίθετα στο Δ.Σ. εισάγονται και συζητιούνται θέματα πλέον και περάν της αρμοδιότητας του Δ.Σ., όπως: «Η αναβάθμιση του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς από κινητό συνεργείο σε κατάστημα.» «Η λήψη απόφασης για την έδρα του Αστυνομικού Τμήματος κλπ». Παρεμπιπτόντως εδώ επισημαίνω ότι το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης του κ. Δημάρχου διχαστικά συζήτησε θέμα αιτήματος των φορέων της Σπερχειάδας χωρίς όμως τη συμμέτοχη των φορέων από τις άλλες πόλεις του Δήμου.  (Μακρακώμη, Άγιο Γεώργιο, Τυμφρηστός) . Σε αντιδιαστολή, ενώ είχε σπείρει πλέον το διχασμό στην πόλη, ανέβαλε το Δημοτικό Συμβούλιο με την παρουσία των φορέων των δύο πόλεων της Σπερχειάδας και της Μακρακώμης.  Το σωστό και θεσμικά αναγκαίο ήταν να συζητηθεί στην επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου η πρόταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για «ίδρυση Α.Τ. Μακρακώμης με κατάργηση και συγχώνευση των Α.Τ. Σπερχειάδας και Υπάτης» και το αποτέλεσμα αυτής να εισαχθεί στο Δ.Σ. προκειμένου να εγκριθεί και να κατατεθεί ως θέση του  Δήμου  στην δημόσια διαβούλευση του Υ.ΠΡΟ.ΠΟ.
Γενικότερα τα θέματα στο Δ.Σ. εισάγονται με προχειρότητα χωρίς σαφήνεια και τεκμηρίωση, με σκοπό απλώς να τηρείται το τυπικό με δεδομένο ότι θα ψηφιστούν, καθόσον υπάρχει η απαιτούμενη πλειοψηφία. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε περιπτώσεις που δεν είχατε την απαιτούμενη πλειοψηφία με κουτοπόνηρα τεχνάσματα, ακροβατώντας στα όρια της νομιμότητας, είτε παρακάμψατε  το Δ.Σ. (βλ. Επιτροπή καταμέτρησης αποθήκης),   είτε με αναβολές του Δ.Σ., τροποποιήσεις θέματος και σκόπιμες παραλήψεις επί της εισήγησης και μεθοδευμένες  απουσίες του νομικού συμβούλου ή υπαλλήλων. (κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κλπ.)  αποσπάσατε την πλειοψηφία, για να πάρετε την απόφαση που θέλατε, η οποία τις περισσότερες φορές δεν έτυχε την έγκριση της Περιφέρειας και επέστεψε για τροποποίηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και ζητήθηκε από εμένα προσωπικά, να έρχονται σε γνώση του Δ.Σ. οι αποφάσεις που δεν εγκρίθηκαν, έτσι ώστε γνωρίζοντας το αιτιολογικό  να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Βέβαια το αίτημα μου που αγνοήθηκε.
Χαρακτηριστικό της λειτουργιάς του Δ.Σ. και των Δημοτικών Παρατάξεων που το απαρτίζουν, είναι το γεγονός ότι δύο μέλη του Δ.Σ, ό ένας ήταν και αντιδήμαρχος, παραιτήθηκαν καταγγέλλοντας  παρόμοιες συμπεριφορές με αυτές που περιγράφω εγώ σήμερα. Πέντε μέλη του Δ.Σ. μεταξύ αυτών και ένα της πλειοψηφίας, ανεξαρτητοποιήθηκαν καταγγέλλοντας με τη σειρά τους παρόμοιες καταστάσεις. Η δε οικονομική επιτροπή του Δήμου,  όπως προκύπτει από δημόσιες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύσεις  και από τις  βιντεοσκοπήσεις των συνεδριάσεων  αποφασίζει με γνώμονα, να πάρουν τα έργα φίλοι και προσκείμενοι  όλων των μελών (συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης) και με αποκορύφωμα δέχεται δώρα  σε δημόσια συνεδρίαση της από ενδιαφερόμενο που είχε θέμα για συζήτηση και μάλιστα ο επικεφαλής της μείζονος πλειοψηφίας εισηγήθηκε να συζητηθεί και δεύτερο θέμα του ιδίου ενδιαφερόμενου (βλ. συνεδρίαση για ανάθεση ασφάλειας διακομιδής ασθενών στην τράπεζα Πειραιώς και η  αναβάθμιση της τράπεζας Πειραιώς Σπερχειάδας). Βέβαια το φαινόμενο αυτό, για να μην σας αδικήσω, το είχε επισημάνει ο Πλάτωνας από την αρχαιότητα λέγοντας χαρακτηριστικά  «οι πολιτικοί συνεργάζονται μεταξύ τους κρυφά, μαλώνουν δημόσια, πάντα δε, μοιράζονται μεταξύ τους τις αμοιβές».
Όλα τα παραπάνω έχουν φέρει σε τρομερά δύσκολη θέση  τους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων συμπεριλαμβανομένης και της πλειοψηφίας. Οι οποίοι πολλές φορές καταψηφίζουν συνειδητά καταγγέλλοντας αυτές τις συμπεριφορές ή επιλεκτικά απουσιάζουν για να μην υπάρχει η απαιτούμενη πλειοψηφία. Όπως αυτό καταδείχτηκε με την συνειδητή αποχή της παράταξης μας και των ανεξάρτητων Συμβούλων από συνεδρίαση του Δ.Σ όπου μεταξύ των θεμάτων υπήρχε και ως θέμα «η συγκρότηση της επιτροπής καταμέτρησης της αποθήκης», με αποτέλεσμα  να μην υπάρξει απαρτία και να αναβληθεί η συνεδρίαση του Δ.Σ. Βέβαια οι διαφαινόμενες συμμαχίες των υπολοίπων της συμπλέουσας μείζονος αντιπολίτευσης και της μερικής πλειοψηφίας έχει ως αποτέλεσμα να ψηφίζονται κατά πλειοψηφία  αποφάσεις που φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά που παραπάνω καταγγέλλω. π.χ. η ψήφιση της αύξησης των τελών ύδρευσης που ψηφίστηκε από 11 της πλειοψηφίας ( δεν αρκούσαν για να περάσει η αύξηση) και 2 της μείζονος μειοψηφίας. 
Αποκορύφωμα όλων των παραπάνω συμπεριφορών και θρυαλλίδα των σημερινών εξελίξεων και αποφάσεών μου,  ήταν το γεγονός ότι ο κ. Δήμαρχος κατά παρέκκλιση  του ψηφισμένου, από το Δ.Σ.,   προϋπολογισμού του έτους 2016, έστειλε για έγκριση στην Περιφέρεια και τελικά εγκρίθηκε, προϋπολογισμό με διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις, σε ποσά και κωδικούς,  από αυτούς που είχαν ψηφιστεί, Στην απόφαση καταχρηστικά χρησιμοποιείται η υπογραφή μου και εντελώς παράνομα χωρίς καμία πρότερη γνώση μου επισυνάφτηκε ο τροποποιημένος προϋπολογισμός και όχι ο ψηφισμένος από το Δ.Σ. Για το γεγονός αυτό έχει κατατεθεί και προσφυγή μας στον Ελεγκτή  Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας.
Δεν μπορώ να γνωρίζω εάν οι συμπεριφορές αυτές  οφείλονται σε αλαζονεία, ανικανότητα και αβελτηρία ή ακόμη σε μικροπολιτική σκοπιμότητα. Σε κάθε όμως περίπτωση και επειδή κανένα από τα παραπάνω χαρακτηρίστηκα δεν με αντιπροσωπεύουν υποβάλω την παραίτηση  μου από Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης, αρνούμενος να υπηρετώ παρόμοιες πρακτικές και να αποτελώ άλλοθι αυτών που τις εφαρμόζουν.   Παραμένω Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Ενότητα και Δημιουργία» πιστός στις αρχές μας  και στους ανθρώπους που με την ψήφο τους με τίμησαν να τους εκπροσωπήσω. Τέλος ευχαριστώ όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την εμπιστοσύνη τους και την συνεργασία τους όλο το διάστημα που εκτελούσα τα καθήκοντα του Γραμματέα Δ.Σ. και ζητώ την κατανόησή σας στην σημερινή μου παραίτηση.

ΥΓ.  Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι χαρακτηρισμοί πράξεων, γεγονότων και αποφάσεων των οργάνων του δήμου, που αναφέρονται στο κείμενό μου, αποτελούν δημόσια κριτική στην πολιτική δράση και τις σχετικές με αυτήν πράξεις ή παραλήψεις  αυτών, όπως αυτή πραγματώνεται κατά την εκτέλεση των  καθηκόντων τους  και δεν είναι μομφή κατά της προσωπικότητάς τους .

                                                Με Εκτίμηση


Νικόλαος Γ. Διαμαντής
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Μακρακώμης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου