Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Ερώτηση με πρωτοβουλία Σαρακιώτη για τη δράση των ΜΚΟ στη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών
Επί τον τύπον των ήλων θέτει τον δάκτυλον ο Βουλευτής του Νομού Φθιώτιδος του ΣΥΡΙΖΑ, Ιωάννης Σαρακιώτης, αναφορικά με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εμπλέκονται στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε πρόσφυγες και μετανάστες. 

Ο Φθιωτός Βουλευτής, σε κοινοβουλευτική ερώτηση που με πρωτοβουλία του κατατέθηκε νωρίτερα σήμερα προς τα συναρμόδια Υπουργεία ζητά να μάθει πώς ασκείται ο έλεγχος της δράσης αυτών, προκειμένου να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα σε εκείνες που όντως προσφέρουν έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και σε εκείνες, που ενδεχομένως να δρουν παρασιτικά. 
  
Ο Βουλευτής πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα ζητώντας να του γνωστοποιηθούν στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση του έργου εκείνων των Μ.Κ.Ο., που έχουν εμπλακεί στο έργο της γενικής υποστήριξης των ευαίσθητων αυτών προσφυγικών/μεταναστευτικών πληθυσμών, τη χρηματοδότηση που έχουν ήδη λάβει οι εμπλακείσες Μ.Κ.Ο. την τελευταία τετραετία και το ύψος χρηματοδότησης που προβλέπεται να λάβουν στο μέλλον, καθώς και το αντικείμενο για το οποίο θα χρηματοδοτηθεί η κάθε μία εξ αυτών, εάν υπάρχει ή προβλέπεται να αναπτυχθεί κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός, που να είναι επιφορτισμένος ή θα επιφορτισθεί με το έργο του καταμερισμού στις διάφορες Μ.Κ.Ο. των κονδυλίων, που θα λάβουν καθώς και του ελέγχου της διαχείρισης των εν λόγω κονδυλίων από αυτές για τη διασφάλισης διαφάνειας και συνάμα αποτελεσματικότητας των δράσεών τους, με βάση ποιά κριτήρια και από ποιόν/ούς φορέα/είς γίνεται ή πρόκειται να γίνει η επιλογή των Μ.Κ.Ο. που λαμβάνουν ή/και θα λάβουν την οποία χρηματοδότηση για την προώθηση δράσεων που αφορούν την υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών και τέλος εάν έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες για το αποτελεσματικότερο συντονισμό των δράσεών τους.

Τέλος, ζητά να ενημερωθεί με ποιόν τρόπο έχουν αυτές συνεισφέρει στον τομέα της ενίσχυσης της απασχόλησης και υπό ποιό καθεστώς εργασιακών σχέσεων, επιθυμώντας να αναδείξει εκείνες τις Μ.Κ.Ο. που έχουν εμπράκτως συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια για περαιτέρω υποχώρηση των δεικτών ανεργίας σε συνδυασμό με τη γενική κοινωνική και ανθρωπιστική δράση τους.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης του  βουλευτή:
   


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ.:

-             Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
-             Υπουργό Οικονομικών
-             Υπουργό Υγείας
-             Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα:  «Δράση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο) για τη διαχείριση των μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών»

Κατόπιν αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα θα γίνει δέκτρια πακέτου στήριξης ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ κατά το διάστημα 2016 - 2018, το οποίο και θα χορηγηθεί τμηματικά από τον κοινοτικό προϋπολογισμό ως ανθρωπιστική βοήθεια για τους πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος του ως άνω ποσού θα διοχετευθεί μέσω των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της παροχής ανθρωπιστικής βοηθείας και μέσω των ευρωπαϊκών μηχανισμών υποστήριξης αναλόγου χαρακτήρα, όπως προβλέπεται από το πλαίσιο λειτουργίας αυτών.

Ικανός αριθμός αυτών των Μ.Κ.Ο έχουν καταθέσει – και καταθέτουν – τα διαπιστευτήριά τους, τόσο για την επάρκειά τους, όσο και για την έμπρακτη κοινωνική ευαισθησία τους απέναντι στο γενικευμένο φαινόμενο της μεταναστευτικής κρίσης, που σοβεί. Παρά ταύτα, στη συνείδηση και την αντίληψη της κοινής γνώμης έχουν περιέλθει και κρούσματα με Μ.Κ.Ο, οι οποίες παράγουν δυσανάλογα μικρό και/ή αναποτελεσματικό έργο εν συγκρίσει με τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν. Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις οι Μ.Κ.Ο. απασχολούν επιστημονικό προσωπικό, συχνότατα, υψηλής ακαδημαϊκής αξίας, με ευέλικτες σχέσεις εργασίας, που έχουν χαρακτηριστικά τον βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα απασχόλησης, τις πενιχρές αμοιβές και την ανασφάλιστη εργασία.  Έχει παρατηρηθεί πως όσες Μ.Κ.Ο. δρουν παραβιάζοντας τα δικαιώματα των εργαζόμενων ή υλοποιώντας έργο που υπολείπεται των κονδυλίων που λαμβάνουν, συμβάλλουν στη δημιουργία γενικευμένου προβληματισμού, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις, ενθαρρύνει έως και το μηδενισμό, πλήττοντας έτσι το κύρος ακόμη και εκείνων των Μ.Κ.Ο.,  που με συνέπεια, αυταπάρνηση, αξιοπιστία, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, προσφέρουν διαχρονικά σημαντική αρωγή στους τομείς της ανθρωπιστικής δράσης, της κοινωνικής πολιτικής και της ολιστικής υγειονομικής υποστήριξης.

Με την ισχυρή πεποίθηση ότι η ηγεσία των ανωτέρω Υπουργείων ασπάζεται μέρος των ανωτέρω απόψεων και δοκίμως εγερθέντων προβληματισμών περί του ελέγχου της δράσεως αλλά και την ανάγκη συντονισμού των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην ελληνική επικράτεια αναφορικά με το ευαίσθητο αυτό ζήτημα της διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης και της υποστήριξης των προσφύγων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί:

1.   Ποιος είναι ο αριθμός των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που εμπλέκονται –κατά την παρούσα φάση– στην υποστήριξη των μεταναστευτικών/προσφυγικών πληθυσμών και ποιός υπήρξε συνολικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια ;
2.    Ποιό το ύψος της χρηματοδότησης, που έχουν λάβει έως τώρα, τί προβλέπεται να λάβουν στο άμεσο μέλλον και για ποιό αντικείμενο εργασίας συγκεκριμένα;
3.       Έχει γίνει κάποια αξιολόγηση του παραγόμενου έργου αυτών από κάποιο ελεγκτικό φορέα του αρμοδίου Υπουργείου ή άλλου κρατικού φορέα; Αν ναι, παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε τα αποτελέσματα, που έχετε στη διάθεσή σας.
4.      Υπάρχει ή προβλέπεται να αναπτυχθεί κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός που να είναι επιφορτισμένος ή θα επιφορτισθεί με το έργο του καταμερισμού στις διάφορες Μ.Κ.Ο. των λαμβανόμενων ως άνω κονδυλίων καθώς και του ελέγχου της διαχείρισης των εν λόγω κονδυλίων από αυτές για τη διασφάλισης διαφάνειας και συνάμα αποτελεσματικότητας;  
5.      Με βάση ποιά κριτήρια και από ποιόν/ούς φορέα/είς γίνεται ή πρόκειται να γίνει η επιλογή των Μ.Κ.Ο. που λαμβάνουν ή/και θα λάβουν την οποία χρηματοδότηση για την προώθηση δράσεων που αφορούν την υποστήριξη προσφύγων/μεταναστών; 
6.      Σε τί βαθμό έχουν οι εμπλακείσες/εμπλεκόμενες Μ.Κ.Ο. συμβάλλει στον τομέα της απασχόλησης και δη στην κατεύθυνση της ανάσχεσης των μεγάλων ποσοστών ανεργίας την τελευταία τετραετία, και ποιές μορφές/σχέσεις εργασίας έχουν προωθήσει σχετικώς;
7.    Ποια μέτρα έχουν ληφθεί προκειμένου να υπάρξει  συντονισμός των Μ.Κ.Ο., οι οποίες σε επίπεδο χώρας εμπλέκονται στην υποστήριξη των προσφύγων/μεταναστών, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του προσφυγικού/ μεταναστευτικού ζητήματος εκ μέρους της πολιτείας και των Μ.Κ.Ο. που χρηματοδοτούνται;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Σαρακιώτης Ιωάννης


Αντωνίου Χρήστος

Αυλωνίτου Ελένη

Βαγιωνάκη Ευαγγελία

Βράντζα Παναγιώτα

Γιαννακίδης Ευστάθιος

Δημητριάδης Μίμης

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θελερίτη Μαρία

Θεοφύλακτος Ιωάννης

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Κασιμάτη Νίνα

Κωνσταντινέας Πέτρος

Λιβανίου Ζωή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μιχελής Αθανάσιος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μουμουλίδης Θεμιστοκλής

Μουσταφά Μουσταφά

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Μπαλωμενάκης Αντώνιος

Μπαξεβανάκης Δημήτριος

Μπγιάλας Χρήστος

Ντζιμάνης Γεώργιος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παπαηλιού Γεώργιος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Παπαφιλίππου Γεώργιος

Παυλίδης Κωνσταντίνος

Πρατσόλης Αναστάσιος

Ρίζος Δημήτριος

Σεβαστάκης Δημήτριος

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Σταματάκη Ελένη

Στέφος Ιωάννης

Στογιαννίδης Γρηγόρης

Τσίρκας Βασίλειος

Τσόγκας Γεώργιος

Τζούφη Μερόπη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου