Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Τροπολογία στη Βουλή για καταβολή σύνταξης σε ασφαλισμένους αγρότες του Ο.Γ.Α. γεννηθέντες το έτος 1948

Τροπολογία που επιτρέπει την καταβολή της σύνταξης σε ασφαλισμένους αγρότες του Ο.Γ.Α., γεννημένους το 1948, συνυπέγραψε η Ε.Μακρή-Θεοδώρου. 
           
Συγκεκριμένα, στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» που κατατέθηκε στη Βουλή, προστίθεται διάταξη με την οποία προβλέπεται η καταβολή της σύνταξης του έτους 2014 από 1ης Ιουλίου του 2014 των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ αγροτών, οι οποίοι  έχουν γεννηθεί το έτος 1948 και είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01/01/2013 πριν την ψήφιση του Ν.4093/2012.
          
Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τη βουλευτή Φθιώτιδας, αίρεται η καταφανής αδικία που είχε προκύψει κατά την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ειδικά για την επαγγελματική τάξη των αγροτών, που στις 01/01/2013 συμπλήρωναν τα 65 τους χρόνια αναμένοντας να συνταξιοδοτηθούν, αλλά δεν μπόρεσαν εξαιτίας της αύξησης του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 έτη.
          
Δεδομένου ότι ως χρόνος της πρώτης επίσημης ασφάλισής τους έχει οριστεί από το κράτος το έτος 1987(Ν.1745), οι επαγγελματίες αγρότες που γεννήθηκαν το 1948(καθώς και οι γεννηθέντες πιο πριν) δεν μπορούσαν να αποδείξουν τα 40 ή περισσότερα χρόνια εργασίας τους.
          
Ωστόσο από τα Μητρώα του ΟΓΑ, τους ανταποκριτές του και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης(μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ), φαίνεται ότι κατ’επάγγελμα αγρότες δούλευαν και πλήρωναν κανονικά τις εισφορές τους πάνω από 40 χρόνια, ενώ ακόμη και σε κάθε αγοραπωλησία τους πριν το 1987 αποδεικνύεται ότι κατέβαλλαν εισφορά 5% υπέρ του Οργανισμού.
         
Η εν λόγω διάταξη αφορά σε 18.537 εγγεγραμμένους/ασφαλισμένους στα μητρώα του ΟΓΑ γεννηθέντες-είσες το 1948.


Η προτεινόμενη τροπολογία έχει ως εξής:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης»

Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου προστίθεται διάταξη, με την οποία αποφασίζεται η καταβολή σύνταξης για το έτος 2014 - από 1ης Ιουλίου 2014 συγκεκριμένα - των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ αγροτών, οι οποίοι έχουν γεννηθεί το έτος 1948 και είχαν θεμελιώσει ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στις 01/01/2013.

Έτσι αίρεται μία μεγάλη κοινωνική αδικία, που έχει προκύψει ειδικά για την επαγγελματική τάξη των κατ' επάγγελμα αγροτών, οι οποίοι ανέμεναν να συνταξιοδοτηθούν στις 01/01/2013 με τη συμπλήρωση των 65 τους χρόνων αλλά δεν μπόρεσαν λόγω της προσαύξησης του ορίου συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 έτη, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4093/2012 περί Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
Κοινωνική αδικία σε βάρος τους, όπως και σε βάρος όλων των κατ' επάγγελμα αγροτών πριν το 1987, με δεδομένο ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν συμπληρώσει 40 (σαράντα) ή και περισσότερα χρόνια εργασίας, πάνω από 44 (σαράντα τέσσερα) οι γεννηθέντες το 1948, τα οποία δεν μπορούν ν' αποδείξουν επί τη βάση του ισχύοντος ασφαλιστικού συστήματος, παρά μόνο να αποδείξουν 27 χρόνια ασφάλισης (2014-1987).
Και δεν μπορούν να το αποδείξουν αφού ως χρόνος της νωρίτερης επίσημης ασφάλισης τους, ορίζεται το 1987 με το Ν. 1745 περί πρόσθετης ή επικουρικής ασφάλισης, όταν δηλαδή η έννομη τάξη αποφασίζει να ρυθμίσει το ασφαλιστικό τους καθεστώς.
Δεν έχει ευθύνη, όμως, ο ασφαλισμένος του ΟΓΑ, για να «τιμωρείται» σήμερα επειδή δεν είχε την ευχέρεια και την ευκαιρία από την πολιτεία, να καταβάλλει εισφορές πριν το 1987, όταν δούλευε κανονικά τη γη και τα χωράφια του.
Γιατί αν είχε το δικαίωμα από την πολιτεία να καταβάλλει εισφορές πριν το 1987, θα τις κατέβαλλε και σήμερα θα είχε θεμελιώσει
δικαίωμα συνταξιοδότησης με 40 χρόνια εργασίας, όπως ισχύει για όλες τις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες και μετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου.
Ας μην ξεχνάμε ότι το μόνο ταμείο, που υποχρέωνε τους ασφαλισμένους του να γίνουν 65 χρονών - 67 σήμερα - για να συνταξιοδοτηθούν είναι ο ΟΓΑ.
Μ' άλλα λόγια αν ο αγρότης και η αγρότισσα δεν πατούσε τα 65 χρόνια - σήμερα τα 67 - και 50 (πενήντα) χρόνια να δουλεύει δεν πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί!
Αντιθέτως, οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική ομάδα με 40 (σαράντα) χρόνια εργασίας, έβγαινε αυτομάτως στη σύνταξη σύμφωνα με το Νόμο 3683/2010. Στο πιθανό αντεπιχείρημα ότι αφού δεν πλήρωναν πώς αξιώνουν συντάξιμα πριν το 1987, η απάντηση είναι ότι δεν αναφερόμαστε σ' αυτούς, που έχουν διαδοχική (ασφάλιση) από τη Γερμανία (οι οποίοι και ικανοποιήθηκαν με επιμήκυνση της συνταξιοδότησης τους που έληγε στα 65, στα 67) αλλά στους κατ' επάγγελμα αγρότες που οι εισφορές τους πριν το 1987, αποδεικνύονται, καθώς σε κάθε αγοραπωλησία τους - πριν το 1987 - πλήρωναν εισφορά 5% υπέρ ΟΓΑ.
Αποδεικνύεται λοιπόν και από τα Μητρώα του ΟΓΑ και από τους ανταποκριτές του και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δούλευαν και πλήρωναν κανονικά οι αγρότες για περισσότερα από 40 χρόνια.
Επιπροσθέτως πέρα από την καταφανή αδικία της υπέρβασης του 40ου έτους εργασίας οι γεννηθέντες το 1948:
4. Είχαν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα από 01/01/2013 καθώς είχαν συμπληρώσει το 65° έτος της ηλικίας τους και είχαν στην πλειοψηφία τους προκαταβάλει εντός του 2012 ασφαλιστικές εισφορές τριών (3) εξαμήνων προσδοκώντας νόμιμα με το κλείσιμο των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων το δικαίωμα της συνταξιοδότησης τους.
5. Εκτός της νόμιμης προσδοκίας δικαιώματος, που τους καλλιεργήθηκε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι περισσότεροι εξ' αυτών δρομολόγησαν ενέργειες, προγραμμάτισαν τη ζωή τους, πουλώντας ή νοικιάζοντας τα χωράφια τους και κλήθηκαν από 01/01/2013, όχι μόνο να ξαναβρούν εργαλεία παραγωγής για δύο (2) επιπλέον χρόνια αλλά και να πληρώνουν και εισφορές, χωρίς τις περισσότερες φορές - σφού εκχώρησαν τα εργαλεία παραγωγής - εισοδήματα.
όπως προβλέπεται πάντα επί δυσμενών αλλαγών στα συνταξιοδοτικά ζητήματα, προκειμένου ο δικαιούχος να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της έννομης τάξης.
7. Έχασαν ήδη ένα χρόνο συνταξιοδότησης και πλήρωσαν νέες ασφαλιστικές εισφορές.
Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε τη συνταξιοδότηση τους τουλάχιστον για το τελευταίο έτος, δηλαδή το 2014.
Σύμφωνα με την από 14/11/2013 απάντηση του ΟΓΑ, αφορά 18.537 εγγεγραμμένους στα μητρώα του ασφαλισμένους-ες γεννηθέντες- είσες το 1948.
Το δημοσιονομικό κόστος, που προκύπτει για την καταβολή της σύνταξης τους για ένα μόνο χρόνο - ο πρώτος χάθηκε- ανέρχεται στα 102.324.240 ευρώ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ


Με την παρούσα διάταξη προβλέπεται η καταβολή της σύνταξης του έτους 2014 από 1ης Ιουλίου του 2014, των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ αγροτών, οι οποίοι έχουν γεννηθεί το έτος 1948 και είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01/01/2013 πριν την ψήφιση του Ν. 4093/2012.

2 σχόλια:

  1. ΤΙ ΛΕΕΙ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΕΛΑ ΓΙΑ ΟΓΑ 1948 ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΙΣΗ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΤΡΙΧΕΣ ΚΑΤΖΑΡΕΣ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΗ ΚΟΡΟΔΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥΣ ΨΙΦΗΖΕΤΕ ΚΙΟΛΑΣ ΚΑΛΑ ΣΑΝ ΚΑΝΟΥΝ ΖΩΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΖΩΑ ΖΩΑ ΖΩΑ ΖΩΑ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου